Skip to main content

Høgskole/fagskole

VID

VID driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Vi tilbyr omtrent 60 studieprogrammer på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Ambisjonen vår er å bli Norges første private universitet innen 2028.

Fagskolen Diakonova

Fagskolen Diakonova er en ideell fagskole innenfor helse og omsorg. Fagskolen har en diakonal, verdibasert og inkluderende profil.