Skip to main content

Diakoni og samlinger

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass er en diakonal virksomhet som arbeider for og med mennesker.

Iblant tar livet en uventet vending, det vet vi. Derfor arbeider vi akkurat der, akkurat da! Vi utvikler oss hele tiden ved å ha fokus på forskning, utdanning og holdningsskapende arbeid. Stiftelsen Diakonova Haraldsplass er en ideell organisasjon som uten profittinteresser arbeider for og med mennesker.

Kirkens omsorgstjeneste
Diakoni stammer fra det greske ordet «tjeneste» og er navn på kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Grunnlaget er et kristent menneskesyn som vektlegger at livet er ukrenkelig og at alle mennesker har samme verdi uavhengig av nytte eller status i samfunnet.
Det diakonale arbeidet skifter med tider og steder. Kirken har alltid hatt en sentral rolle i møtet med mennesker i motgang, sykdom, kriser og fattigdom. Kristne ønsker sammen med andre mennesker av god vilje å ta sin del av ansvaret. Det er nestekjærlighetsbudskapet sammen med et helhetlig menneskesyn og en analyse av utfordringer i samfunnet som er grunnlaget for diakonien.

Den barmhjertige samaritan
Diakonien utfordrer oss til å bruke våre erfaringer, kunnskaper og tro i arbeidet med grunnleggende spørsmål om rettferdighet, barmhjertighet og solidaritet. I stiftelsens verdidokument er fortellingen om Den barmhjertige samaritan trukket fram som et godt bilde på hverdagens diakoni. Å forsøke å leve i tråd med Jesu budskap om nestekjærlighet, betyr i praksis at vi vil gjøre noe positivt for mennesker som trenger det.

Diakoniledermøtet
To ganger i året samles ledere fra norske diakonale institusjoner til Diakoniledermøtet. Samlingen er et viktig møtested hvor institusjonsdiakoni er hovedfokus.

Diakoniledermøtet har tatt initiativ til et inspirasjonshefte for diakoni. Målet med hefte er å bygge bro mellom den spesialiserte institusjonsdiakonien og menighetenes diakonale arbeid. Se heftet: Diakoni er et anderledes språk, Bergen Diakonissehjem 

På oppdrag fra Diakoniledermøtet leverte forskerne Oddvar Førland og Olav Helge Angell ved VID vitenskapelige høgskole en rapport om forskningen ved diakonale sykehus og institusjoner. Se rapporten her: Forskning ved diakonale institusjoner i Norge 2005-2009 Haraldsplass Diakonale Høgskole