Skip to main content

Diakoniledermøtet

To ganger i året samles ledere fra norske diakonale institusjoner til Diakoniledermøtet. Samlingen er et viktig møtested hvor institusjonsdiakoni er hovedfokus.

Pasient får hjelp av fysioterapeut ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Institusjonsdiakoni er hovedfokus på Diakoniledermøtet.

Deltagende institusjoner

Deltagende institusjoner
På Diakoniledermøtet deltar Stiftelsen Diakonova Haraldsplass, Betanien, Blåkors, Stiftelsen Diakonhjemmet, Den norske kirke, Sjømannskirken, Kirkens Bymisjon, Kirkens Familievern, Kirkens Nødhjelp, Kirkens SOS, Kirkens Sosialtjeneste, Lukas Stiftelsen, Modum Bad og Signo.

Inspirasjonshefte
Diakoniledermøtet har tatt initiativ til et inspirasjonshefte for diakoni. Målet med hefte er å bygge bro mellom den spesialiserte institusjonsdiakonien og menighetenes diakonale arbeid. Se heftet: Diakoni er et anderledes språk, Bergen Diakonissehjem

Forskning 
På oppdrag fra Diakoniledermøtet leverte forskerne Oddvar Førland og Olav Helge Angell ved VID vitenskapelige høgskole en rapport om forskningen ved diakonale sykehus og institusjoner. Se rapporten her: Forskning ved diakonale institusjoner i Norge 2005-2009 Haraldsplass Diakonale Høgskole

Kontakt
Kontaktperson for Diakoniledermøtet ved Stiftelsen Diakonova Haraldsplass er Rollaug Waaler, forstanderinne, tlf. 977 54 591 / e-post: rollaug.waaler@hk.haraldsplass.no