Ledige stillinger

Haraldsplass Diakonale Stiftelse driver virksomheter innenfor eldreomsorg, sykehus, høgskole, barnevern, psykiatri og samtale.

Se ledige stillinger

Her kan du se hvilke stillinger som til enhver tid er ledig hos oss.