Skip to main content

Vis din støtte

Engasjement, frivillighet og økonomisk støtte er avgjørende for vårt arbeid. Det er mange som vil andre vel og som engasjerer seg i arbeid og støtte for andre. Alle som vil gjøre noe godt for sine medmennesker er velkommen til å engasjere seg i de ulike delene av virksomheten til Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Bidra

For at Haraldsplass Diakonale Stiftelse skal kunne utføre sitt arbeid er vi avhengig av økonomiske bidrag.

Vær frivillig

Uten innsatsen som legges ned av frivillige ville ikke Haraldsplass Diakonale Stiftelse kunnet gitt et så godt og variert tilbud som det gis i dag.