Organisering og ledelse

Stiftelsens øverste organ er Representantskapet, som blant annet velger medlemmer til Hovedstyret. Det er Hovedstyret som har det overordnede ansvaret for Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Den daglige driften står konsernledergruppen for.

Representantskapet

Haraldsplass Diakonale Stiftelse har et Representantskap som består av 15 medlemmer, som oppnevnes av Bjørgvin Bispedømme, Diakonifellesskapet og Hovedstyret. Representantskapet velger medlemmer til hovedstyret.

Representantskapets medlemmer 2021-2022:

Fra Bjørgvin Bispedømme:
Biskop Halvor Nordhaug
Hildegunn Katarina Isaksen
Linda Bårdsen
Terje Stig Knudsen
Espen Sigve Tveten

Fra Diakonifellesskapet:
Rollaug Waaler

Tordis Sundnes

Randi Fauskanger
Tor Øystein Runden
Edel Eikeseth

Fra Hovedstyret:
Elisabeth Müller Lysebo
Cecilie Lycke
Asbjørn Vilkensen
Anders Haugsvær Holst
Jan Arthur Hammer

Hovedstyret

Medlemmer til Hovedstyret velges for to år av gangen, og kan sitte i maks åtte år.

Hovedstyrets medlemmer 2022-2023:

Johan Fredrik Odfjell, styreleder
Erik Bøckmann, nestleder
Bjørg Sveinall Øgaard
Mette Svanes
Øyvind Holte
Hans Jørgen Morvik, første vararepresentant

Inger Johanne Haukedal, andre vararepresentant

Tove Giske, tredje vararepresentant

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS og VID vitenskapelige høgskole AS har egne styrer.

Konsernledergruppens medlemmer (2022): 

  • Jørn-Henning Theis, administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse
  • Kjerstin Fyllingen, administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Sykehus
  • Arvid Møll, daglig leder ved Haraldsplass Barnevern
  • Rollaug Waaler, forstanderinne / daglig leder Haraldsplass Samtalesenter
  • Vigdis Anita Gåskjenn, økonomi- og organisasjonsdirektør ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse
  • Anders Hovland, direktør ved Solli DPS
  • Elin Sjursen, institusjonssjef ved Domkirkehjemmet
  • Marion Ytre Arne Kvamme, institusjonssjef ved Siljuslåtten sykehjem
  • Anita Lyssand, prodekan ved VID vitenskapelige høyskole Bergen
  • Astrid Aarhus Byrknes, samfunnskontakt/rådgiver ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Organisasjonskartet viser hvordan Haraldsplass Diakonale Stiftelse organiserer sine virksomheter:

Representantskapet *
Leder: Elisabeth Müller Lysebo

Hovedstyret
Styreleder: Johan Fredrik Odfjell

Administrerende direktør
Jørn Henning Theis

Stab:
Forstanderinne
Programdirektør
Økonomidirektør
Lønn/regnskap
Administrasjonsleder
Eiendomssjef
Samfunnskontakt/rådgiver

Mindre virksomheter:
Diakonifellesskapet
Regines Gjestehus
Haraldsplass Samtalesenter
Retreat Bergen

Virksomheter med egne styrer

Navn på virksomhet:
Haraldsplass Diakonale Sykehus
VID vitenskapelige høgskole
Haraldsplass Barnevern
Solli DPS
Stiftelsen Domkirkehjemmet
Siljuslåtten Sykehjem
Leder:
Adm. dir. Kjerstin Fyllingen
Rektor Bård Mæland
Daglig leder Arvid Møll
Direktør Anders Hovland
Institusjonssjef Elin Sjursen
Institusjonssjef Marion Ytre-Arne Kvamme