Organisering og ledelse

Stiftelsens øverste organ er Representantskapet, som blant annet velger medlemmer til Hovedstyret. Det er Hovedstyret som har det overordnede ansvaret for Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Den daglige driften står konsernledergruppen for.

Representantskapet

Haraldsplass Diakonale Stiftelse har et Representantskap som består av 15 medlemmer, som oppnevnes av Bjørgvin Bispedømme, Diakonifellesskapet og Hovedstyret. Representantskapet velger medlemmer til hovedstyret.

Representantskapets medlemmer 2017 – 2018:

Fra Bjørgvin Bispedømme:
Biskop Halvor Nordhaug
Hildegunn Katarina Isaksen
Gunnar Kolaas
Peter Rikard Johansen
Øyvind Øy

Fra Diakonifellesskapet:
Rollaug Waaler
Geir Atle Rasmussen
Randi Fauskanger
Tor Øystein Runden
Randi Hansen Våge

Fra Hovedstyret:
Elisabeth Müller Lysebo
Cecilie Lycke
Tor Aase Johannessen
Kjell Bertel Nyland
Jan Arthur Hammer

Hovedstyret

Medlemmer til Hovedstyret velges for to år av gangen, og kan sitte i maks åtte år.

Hovedstyrets medlemmer 2017-2018:

Johan Fredrik Odfjell, styreleder
Helge Taranrød
Bjørg Sveinall Øgaard
Edel Eikeseth
Øyvind Holte
Jan Ove Fjelltveit, første vararepresentant

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS og VID vitenskapelige høgskole AS har egne styrer.

Konsernledergruppen

Haraldsplass Diakonale Stiftelse sin ledergruppe består av dekan ved VID vitenskapelige høgskole AS, administrerende direktør fra Haraldsplass Diakonale Sykehus, styrer ved Haraldsplass Barnevern, direktør ved Solli distriktpsykriatiske senter (DPS), samt forstanderinne, økonomisjef og administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Konsernledergruppens medlemmer (2018): 

  • Jørn-Henning Theis, administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse
  • Kjerstin Fyllingen, administrerende direktør ved Haldsplass Diakonale Sykehus
  • Arvid Møll, styrer ved Haraldsplass Barnevern
  • Rollaug Waaler, forstanderinne / daglig leder Haraldsplass Samtalesenter
  • Jon Arne Fauskanger, økonomidirektør ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse
  • Inger Johanne Haukedal, direktør ved Solli Distriktpsykiatriske Senter (DPS)
  • Elin Sjursen, styrer ved Domkirkehjemmet

Organisasjonskartet viser hvordan Haraldsplass Diakonale Stiftelse organiserer sine virksomheter