Skip to main content

Organisering og ledelse

Stiftelsens øverste organ er Representantskapet, som blant annet velger medlemmer til Hovedstyret. Det er Hovedstyret som har det overordnede ansvaret for Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Den daglige driften står konsernledergruppen for.

Representantskapet

Haraldsplass Diakonale Stiftelse har et Representantskap som består av 15 medlemmer, som oppnevnes av Bjørgvin Bispedømme, Diakonifellesskapet og Hovedstyret. Representantskapet velger medlemmer til hovedstyret.

Representantskapets medlemmer 2022-2023:

Fra Bjørgvin Bispedømme:
Biskop Ragnhild Jepsen
Beate Iren Lerdal
Aage Mjeldheim
Bergfinn Sørlie
Espen Sigve Tveten

Fra Diakonifellesskapet:
Rollaug Waaler

Tordis Sundnes

Randi Fauskanger
Tor Øystein Runden
Edel Eikeseth

Fra Hovedstyret:
Elisabeth Müller Lysebo
Cecilie Lycke
Asbjørn Vilkensen
Anders Haugsvær Holst
Jan Arthur Hammer

Hovedstyret

Medlemmer til Hovedstyret velges for to år av gangen, og kan sitte i maks åtte år.

Hovedstyrets medlemmer 2023-2024:

 

Erik Bøckmann, styreleder

Johan Fredrik Odfjell, nestleder
Bjørg Sveinall Øgaard
Mette Svanes
Øyvind Holte
Hans Jørgen Morvik, første vararepresentant

Inger Johanne Haukedal, andre vararepresentant

Tove Giske, tredje vararepresentant

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS og VID vitenskapelige høgskole AS har egne styrer.

Konsernledergruppens medlemmer (2023): 

  • Jørn-Henning Theis, administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse
  • Kjerstin Fyllingen, administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Sykehus
  • Idar Krumsvik, direktør ved Haraldsplass Serio Ung
  • Rollaug Waaler, forstanderinne / daglig leder Haraldsplass Samtalesenter
  • Vigdis Anita Gåskjenn, direktør for finans, strategi og bærekraft ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse
  • Åsa Kristine Rekdal, konstituert direktør ved Solli DPS
  • Elin Sjursen, institusjonssjef ved Domkirkehjemmet
  • Marion Ytre Arne Kvamme, institusjonssjef ved Siljuslåtten sykehjem
  • Bård Mæland, rektor ved VID vitenskapelige høyskole
  • Astrid Aarhus Byrknes, samfunns- og myndighetskontakt ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Slik organiserer Haraldsplass Diakonale Stiftelse sine virksomheter:

Virksomheter med egne styrer

Navn på virksomhet:
Haraldsplass Diakonale Sykehus
VID vitenskapelige høgskole
Haraldsplass Serio Ung
Solli DPS
Stiftelsen Domkirkehjemmet
Siljuslåtten Sykehjem
Leder:
Adm. dir. Kjerstin Fyllingen
Rektor Bård Mæland
Direktør Idar Krumsvik
Direktør Anders Hovland
Institusjonssjef Elin Sjursen
Institusjonssjef Marion Ytre-Arne Kvamme