Skip to main content

Organisering og ledelse

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass sitt øverste organ er Hovedstyret, men det er i vedtektene lagt til grunn at det er Representantskapet som velger medlemmer til Hovedstyret.

Det er Hovedstyret som har det overordnede ansvaret for Stiftelsen Diakonova Haraldsplass. Den daglige driften i de ulike virksomhetene står konsernledergruppen for.

Representantskapet

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass har et Representantskap som består av 15 medlemmer, som oppnevnes av Bjørgvin Bispedømme, Diakonifellesskapet og Hovedstyret. Representantskapet velger medlemmer til hovedstyret.

Representantskapets medlemmer 2024-2026:

Fra Bjørgvin Bispedømme:

 • Biskop Ragnhild Jepsen, leder
 • Bergfinn Sørlie
 • Espen Sigve Tveten
 • Hans Jørgen Morvik
 • Kristin Hjertaker

Fra Grefsen menighetsråd:

 • Lise Hammergren
 • Ole Herman Fisknes

Fra Diakonifellesskapet:

 • Rollaug Waaler
 • Herdis Alvsvåg
 • Astrid Vilsvik
 • Arny Danielsen
 • Britt Karin Kvam
 • Gjertrud Gåsvatn (varamedlem)

Fra Hovedstyret:

 • Magne Roland
 • Åse Snøtun
 • Johan Fredrik Odfjell
 • Bjørg Sveinall Øgaard
 • Øyvind Holte
 • Mette Svanes (varamedlem)

 

Hovedstyret

Medlemmer til Hovedstyret velges for to år av gangen, og kan sitte i maks åtte år.

Hovedstyrets medlemmer 2024-2026:

 • Johnny Thorsen, styreleder
 • Erik Bøckmann, nestleder
 • Nina Langeland, styremedlem
 • Monica Mæland, styremedlem
 • Hans Olav Syversen, styremedlem
 • Line Berggren Jacobsen, første vararepresentant

Konsernledergruppens medlemmer (2024): 

 • Jørn-Henning Theis, administrerende direktør ved Stiftelsen Diakonova Haraldsplass
 • Kjerstin Fyllingen, administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Idar Krumsvik, direktør ved Haraldsplass Serio Ung
 • Rollaug Waaler, forstanderinne ved Stiftelsen Diakonova Haraldsplass
 • Vigdis Anita Gåskjenn, direktør for finans, strategi og bærekraft ved Stiftelsen Diakonova Haraldsplass
 • Frédéric Larsen, direktør ved Solli DPS
 • Elin Sjursen, institusjonssjef ved Domkirkehjemmet
 • Marion Ytre Arne Kvamme, institusjonssjef ved Siljuslåtten sykehjem
 • Julie Mittet, daglig leder ved Grefsenhjemmet
 • Bård Mæland, rektor ved VID vitenskapelige høyskole
 • Astrid Aarhus Byrknes, samfunns- og myndighetskontakt ved Stiftelsen Diakonova Haraldsplass

Slik organiserer Stiftelsen Diakonova Haraldsplass sine virksomheter:

Virksomheter med egne styrer

Navn på virksomhet Leder
Haraldsplass diakonale sykehus Adm. dir. Kjerstin Fyllingen
VID vitenskapelige høgskole Rektor Bård Mæland
Haraldsplass Serio Ung Direktør Idar Krumsvik
Solli DPS Direktør Frédéric Larsen
Stiftelsen Domkirkehjemmet Institusjonssjef Elin Sjursen
Siljuslåtten Sykehjem Institusjonssjef Marion Ytre-Arne Kvamme
Grefsenhjemmet Institusjonssjef Julie Mittet
Lovisenberg diakonale sykehus Adm. direktør Tone Ikdahl