Skip to main content

Aktsomhetsredegjørelse for Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Åpenhetsloven er en ny lov som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og samtidig sikre allmennheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. I henhold til åpenhetsloven § 5 skal en slik redegjørelse offentliggjøres senest innen 30. juni 2023. Redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i virksomhetenes nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak som er iverksatt.