Skip to main content

Diakonifellesskapet

Diakonifellesskapet har sine røtter tilbake til det opprinnelige søsterfellesskapet på Haraldsplass og Diakonova (Menighetssøster) og er i dag et levende fellesskap av mennesker som er opptatt av diakonalt arbeid i kirke og samfunn. Fellesskapet møtes med jevne mellomrom til søsterringer, temakvelder, fester, gudstjenester og ikke minst årsmøtehelg.

Fellesskapet møtes med jevne mellomrom til søsterringer, temakvelder, fester, gudstjenester og ikke minst årsmøtehelg. Diakonifellesskapet er en viktig støttespiller til arbeidet i Stiftelsen Diakonova Haraldsplass, og vi er takknemlige for all omtanke og forbønn fra medlemmene i Diakonifellesskapet.

Se kalender for oversikt over aktiviteter.

Diakonifellesskapet er et kristent faglig, kulturelt og sosialt fellesskap der medlemmene får kraft og inspirasjon til tro og tjeneste. Medlemmene var i utgangspunktet sykepleiere utdannet ved Haraldsplass Diakonale Høgskole og Menighetssøsterhjemmet, og tilhørte Den norske kirke. Dette er endret, og i dag er det blant medlemmene et stort mangfold av yrkesgrupper og kristne kirkesamfunn. Diakonifellesskapet har egne vedtekter og et styre med leder og nestleder. Forstanderinnen er sekretær for styret og daglig leder av Diakonifellesskapet. Fellesskapet er tilknyttet Kaiserswerth Generalconference og Diakonia, en verdensomspennende diakonal sammenslutning som blant annet arrangerer verdenskonferanser hvert fjerde år. Det arrangeres også regionale diakonale konferanser.
Diakonifellesskapet har ulike tilbud til medlemmene:

  • Temasamlinger
  • Søsterringer
  • Årsmøte og medlemshelg
  • Adventsamlinger
  • Gudstjenester
  • Retreat
  • Bønnesamvær
  • Besøkstjeneste til medlemmer

Stipendmidler som deles ut to ganger i året etter søknad.

Medlemmene har muligheter for fem gratis samtaler på Haraldsplass Samtalesenter.