Aktivitetsavdelingen

Aktivitetsavdelingen har mange ulike tilbud til beboerne på Domkirkehjemmet, som frokostgrupper, formingsaktiviteter, turdager, erindringsgrupper og trimgrupper.