Om oss

Domkirkehjemmet er et diakonalt sykehjem.
Stiftelsen Domkirkehjemmet i Bergen har driftsavtale med Bergen kommune. Det betyr at det er Bergen kommune ved Forvaltningen i sone nord som disponerer plassene, og som bestemmer hvem som blir tilbudt plass hos oss.

Visjon og målsetting

Stiftelsen Domkirkehjemmet er en diakonal institusjon som har til formål å arbeide til beste for eldre, omsorgstrengende i Bergen.

Vår Visjon er «eldreomsorg i sentrum».

Vår historie

l 1915 startet Domkirkens diakonat planlegging av et aldershjem, og i 1930 kunne Domkirkehjemmet innvies.

Kontakt oss

Domkirkehjemmet ligger sentralt til i byen med god kommunikasjonsmulighet med buss, tog og bybane.

Ansatte

Kontaktinformasjon til ansatte ved Domkirkehjemmet i Bergen