Skip to main content

Om oss

Domkirkehjemmet er et diakonalt sykehjem.
Stiftelsen Domkirkehjemmet i Bergen har driftsavtale med Bergen kommune. Det betyr at det er Bergen kommune ved Forvaltningen i sone nord som disponerer plassene, og som bestemmer hvem som blir tilbudt plass hos oss.

Visjon og målsetting

Stiftelsen Domkirkehjemmet er en diakonal institusjon som har til formål å arbeide til beste for eldre, omsorgstrengende i Bergen.

Vår Visjon er «eldreomsorg i sentrum».

Likestillingsredegjørelse

Vi jobber for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn,graviditet,permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet,religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Kontakt oss

Domkirkehjemmet ligger sentralt til i byen med god kommunikasjonsmulighet med buss, tog og bybane.

Ansatte

Kontaktinformasjon til ansatte ved Domkirkehjemmet i Bergen