Skip to main content

Våre tjenester

Stiftelsen Domkirkehjemmet er en diakonal institusjon som har til formål å arbeide til beste for eldre, omsorgstrengende i Bergen.
Domkirkehjemmet gir et godt dagtilbud med sosialaktivitet tilpasset målgruppens behov.

Aktivitetsavdelingen

Aktivitetsavdelingen har mange ulike tilbud til beboerne på Domkirkehjemmet, som frokostgrupper, formingsaktiviteter, turdager, erindringsgrupper og trimgrupper.

Aktivitetssenter

Aktivitetssenteret er et tilbud til hjemmeboende eldre, bosatt i Bergenhus bydel.

Velvære

Domkirkehjemmet kan tilby både frisør og fotterapi på huset.

Kjøkken og kantine

Domkirkehjemmet er stolt av å ha eget kjøkken. Vårt kjøkken legger vekt på god og næringsrik kost for våre beboere.

Kantinen er åpen for ansatte og besøkende.

Lille Torget

To ganger i måneden får beboerne tilbud om å kjøpe hygieneartikler (såpe, shampo, tannkrem etc) og søtsaker fra «Lille Torget» som er den vår egen kiosk på huset.