Skip to main content

Ved dødsfall

Vi ønsker å være til hjelp når en av dine nærmeste dør. Du vil her finne en oversikt over hva sykehjemmet kan tilby og hva du bør huske på den første tiden etter dødsfallet.

Avskjed på rommet
Avdelingen kan tilrettelegge for avskjed på rommet.

Syning
Noen familier ønsker å samles rundt kisten for å ta avskjed med den døde. Dette kan gjøres i kapellet ved sykehjemmet. Dette avtales med begravelsesbyrået.

Begravelse/bisettelse
Dere kontakter selv ønsket begravelsesbyrå etter dødsfallet. Tid og sted avtales med begravelsesbyrået i samarbeid med prest.

Andre trossamfunn
Begravelsesbyrået vil være behjelpelig med å legge til rette for avskjedsstund for andre trossamfunn enn den kristne.

Annet

  • Rommet: Rutinen fra Bergen Kommune å gi plass til ny beboer senest tre dager etter et dødsfall. Rommet til din nærmeste må derfor ryddes kort tid etter dødsfallet. Sykehjemmet kan dessverre ikke ta imot eiendeler – verken klær, møbler eller annet – som pasienten etterlater seg.
  • Melding om dødsfall: Sykehjemmet sender melding om dødsfall til Skifteretten og til NAV.
  • Post: Det er viktig at post, aviser og annet som er adressert til sykehjemmet omadresseres til nærmeste pårørende eller stoppes. Vi ber om at dette gjøres direkte til avsender for å unngå at posten forsvinner.
  • Pasientkonto: Sykehjemmet sender melding til Skifteretten og banken om pålydende på konto og at sykehjemmet ikke lenger har disposisjonsrett over kontoen. Pårørende må avslutte konti i banken.
  • Gaver: Noen ønsker å gi en gave til sykehjemmet etter et langt opphold hos oss. Donasjoner skal gis til sykehjemmet, konto 36 240 716717.Gaven kan øremerkes til en spesiell avdeling eller et spesielt prosjekt.