Prestetjenester

Domkirkehjemmet har en frivillig prest som er på hjemmet ca. en gang i uken. Utover dette er det beredskapstelefonen til prestene i Den norske kirke.
En gang i uken arrangeres det andakt på Domkirkehjemmet, både beboere og brukere av dagsenteret er velkommen til å delta.

Domkirkehjemmet tilhører Bergen Domprosti, og prestetjenesten derfra kan tilkalles. Den enkelte beboer kan få samtale/hjelp fra det kirke-/trossamfunn en tilhører. Dette er noe som avklares med hver enkelt. Skulle du ønske kontakt med prest, ber vi deg gi beskjed til din kontaktperson, som vil være behjelpelig med å formidle kontakt.

Kors