Velkommen til Siljuslåtten Sykehjem

Siljuslåtten Sykehjem åpnet 1.april 2019 og blir drevet av Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Vårt formål er å arbeide til det beste for eldre, omsorgstrengende i Bergen. Vår ambisjon er å skape et godt hjem for våre beboere. Dette ønsker vi å gjøre gjennom å ha fokus på verdighet og aktivitet samt gjennom et god samspill med pårørende, nærmiljø og naboer.

 

Kontaktinformasjon:

Tlf: 53 03 20 46

E-post: post@siljuslatten.no

Telefonnummer til Bogruppene:
Bogruppe 1A: 53 03 20 41
Bogruppe 1B: 53 03 20 22
Bogruppe 2A: 53 03 20 42
Bogruppe 2B: 53 03 20 24
Bogruppe 2C: 53 03 20 43
Bogruppe 2D: 53 03 20 26
Bogruppe 3B: 53 03 20 44
Bogruppe 3C: 53 03 20 45
Bogruppe 3D: 53 03 20 29

Institusjonssjef Marion Ytre-Arne Kvamme
Telefon: 53 03 20 05/ 924 37 474
E-post: marion.kvamme@siljuslatten.no

Fagskolen Diakonova bidrar til å styrke fagarbeidere i helsesektoren gjennom tildelte studieplasser i Vestland

Med tildelt driftstilskudd fra høsten 2023 skal Fagskolen Diakonova bidra til å møte behov for…

Byråd Ruth Grung besøkte Siljuslåtten sykehjem

Det var en stor og viktig dag på Siljuslåtten sykehjem i går. Beboer ved sykehjemmet,…
Nils Severin Økland omkranset av sin nære familie.
Nils Severin Økland slått til ridder av den franske Æreslegion
Daglig besøk på Siljuslåtten sykehjem