Velkommen til Siljuslåtten Sykehjem

Siljuslåtten Sykehjem åpnet 1.april 2019 og blir drevet av Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Vårt formål er å arbeide til det beste for eldre, omsorgstrengende i Bergen. Vår ambisjon er å skape et godt hjem for våre beboere. Dette ønsker vi å gjøre gjennom å ha fokus på verdighet og aktivitet samt gjennom et god samspill med pårørende, nærmiljø og naboer.

 

Kontaktinformasjon:

Tlf: 53 03 20 46

E-post: post@siljuslatten.no

Telefonnummer til Bogruppene:
Bogruppe 1A: 53 03 20 41
Bogruppe 1B: 53 03 20 22
Bogruppe 2A: 53 03 20 42
Bogruppe 2B: 53 03 20 24
Bogruppe 2C: 53 03 20 43
Bogruppe 2D: 53 03 20 26
Bogruppe 3B: 53 03 20 44
Bogruppe 3C: 53 03 20 45
Bogruppe 3D: 53 03 20 29

Institusjonssjef Marion Ytre-Arne Kvamme
Telefon: 53 03 20 05/ 924 37 474
E-post: marion.kvamme@siljuslatten.no

Daglig besøk på Siljuslåtten sykehjem

Beboere på Siljuslåtten sykehjem kan ta i mot besøk daglig. Nesten alle beboerne er fullvaksinerte,…

Besøksforbud på Siljuslåtten grunnet Korona situasjonen

Det er krevende tider for land og folk. Det er derfor avgjørende at vi alle…
Velkommen til Påskesamling
Siljuslåtten i Bergensmagasinet