Category

Aktuelt

Daglig besøk på Siljuslåtten sykehjem

By | Aktuelt | No Comments

Beboere på Siljuslåtten sykehjem kan ta i mot besøk daglig.

Nesten alle beboerne er fullvaksinerte, men det er en god del av de ansatte som fremdeles ikke er vaksinert. Besøkende må derfor bruke munnbind når de kommer på sykehjemmet. De trenger ikke bruke munnbind inne hos vaksinerte beboere.

Besøkstiden er fra kl.12.00-19.00 alle dager

Besøkende må fylle ut loggskjema når de kommer og de må være friske.

Dersom noen blir syk innen 48 timer etter de har vært på besøk, må sykehjemmet få beskjed.

Lenke til en annen sideLenke til en annen side

FOTO/VIDEO: navn/kilde

Besøksforbud på Siljuslåtten grunnet Korona situasjonen

By | Aktuelt | No Comments

Det er krevende tider for land og folk. Det er derfor avgjørende at vi alle lytter til våre myndigheter både sentralt og lokalt og er med på dugnaden for å begrense smitten fra Covid-19 -Koronaviruset.

Vær med på den store felles dugnaden som gjelder oss alle ved å

1.Holde større avstand enn vanlig

2.God hånd og hostehygiene – prøv å unngå å ta deg til ansiktet, og husk å vaske hender spesielt når du har vært ute blant folk som på butikken, apotek.. Hånddesinfeksjon er et godt altentativ dersom håndvask ikke er mulig.

3.Ingen håndhilsen, kyssing og klemming

Det er særlig eldre personer med risikofaktorer som kan få alvorlig forløp.

Våre bebobere her ved Siljuslotten er i riskiogruppen, og vi vil derfor gjøre de tiltak som er nødvendige for å skjerme våre beboere så mye som mulig.

På grunn av utviklingen i Covid-19 – Korona viruset innføres det derfor besøksforbud på sykehjemmet.

Dette er strenge tiltak og vi vet at dette oppleves vanskelig og krevende for våre beboere, pårørende og venner og familie. Vi ber om forståelse for dette strenge tiltaket, men det er altså for å beskytte våre beboere og ansatte med tanke på smitte. Et utbrudd av koronavirus kan ramme hardt .

Vi har også besluttet alle fellesaktiviteter på sykehjemmet avlyses inntil videre. Dette gjelder også Kafè Hjertevarme.

Uansett situasjon skal vi vise omsorg, støtte og hjelp og ivareta våre beboere på en god måte.

Dette er det viktigste for oss, det er for beboerne vi er her !

 

 

 

Lenke til en annen sideLenke til en annen side

FOTO/VIDEO: navn/kilde

Velkommen til Påskesamling

By | Aktuelt | No Comments

Skjærtorsdag, 18.april kl.14.00, blir det påskesamling i Stillerommet i 1.etg. på Siljuslåtten sykehjem.

Dette er den første gudstjenesten vi har på sykehjemmet etter at vi åpnet 1.april. Det er sykehusprest John Kristian Rolfsnes som holder gudstjenesten. Det blir også sang av Britt Ingunn, Natalie, Lisa og Mia Randall. Beboere, pårørende og ansatte er hjertelig velkommen.

Lenke til en annen sideLenke til en annen side

FOTO/VIDEO: navn/kilde

Siljuslåtten i Bergensmagasinet

By | Aktuelt | No Comments

Sykehjem med egen sitronhage:

Det nye Siljuslåtten sykehjem skiller seg ut allerede ved at det har adresse Harald Sæveruds vei og navn fra et av komponisten orkesterstykker. Legg til nyskapende arkitektur med stor takterrasse og en overbygget atriumshage med sitrontrær, og du vet at dette er et sykehjem som bare kunne vært drømt frem i Bergen.

Les hele saken om Siljuslåtten i Bergensmagasinet her

Tekst: Magne Fonn Hafskor

FOTO/VIDEO: Magne Fonn Hafskor

Siljuslåtten Sykehjem

Dette er Siljuslåtten Sykehjem

By | Aktuelt | No Comments

Haraldsplass Diakonale Stiftelse står for driften når Siljuslåtten sykehjem åpner for 90 beboere april 2019.

– Dette er en gledens dag og jeg ser virkelig fram til vi får åpnet sykehjemmet, sa byrådsleder Harald Schjelderup da driftsavtalen for Siljuslåtten sykehjem ble signert av Haraldsplass Diakonale Stiftelse og Bergen kommune.

Byrådsleder Schjelderup kaller avtalen en milepæl. Det er nemlig første gang at Bergen kommune har gjennomført en konkurranse for et sykehjem med forbehold om at driften skal utføres av en ideell samarbeidspartner.

– Dette er utrolig spennende. Haraldsplass Diakonale Stiftelse ønsker å bidra positivt i samfunnet, og vi har et høyt ambisjonsnivå når det gjelder å ta vare på de eldre, sa administrerende direktør i stiftelsen Jørn-Henning Theis.

Sykehjemmet blir et langtidssykehjem med ni bogrupper for ti beboere i hver gruppe. De 90 beboerne som kan flytte inn neste vår får hver sine rom på 28 kvadrat.

Fremtidsrettede løsninger

I planen «Omsorg med kunnskap» påpekes det at «utformingen av fremtidens sykehjem må ta høyde for en forventet økende andel beboere med demenssykdom».

Derfor er det lagt vekt på demenstilpasning i løsningene som er valgt på sykehjemmet. Bogruppene får rause og lyse oppholdsarealer som vender ut mot atriehager. I hagene vil det bli mulig å være ute hele året, takket være skjerming fra vær og vind, samt varmekabler i gangveiene.

Sykehjemmet får i tillegg to aktivitetsrom, der det kan tilrettelegges for trening og andre fysiske aktiviteter, samt en romslig kantine som også kan brukes til større sosiale samlinger.

Takket være sensorteknologi, såkalte «nettvarder» og alarmsmykker, skal beboerne kunne bevege seg fritt rundt i bygget, uten å møte låste dører. Trådløst nett på hele institusjonen øker fleksibiliteten for teknologiske løsninger i fremtiden.

Møteplass for barn og eldre

Siljuslåtten sykehjem ligger 200 meter fra bybanestoppet på Råstølen. Området har to barnehager i gangavstand til sykehjemmet, noe som kan gi muligheter for møteplasser og aktivitet ved å invitere barnehagene inn på sykehjemmet.

Det var i 2012 at Bergen kommune først søkte etter tomt for et 90 sengs sykehjem. Valget falt på tomten på Råstølen. Siden tomten opprinnelig var regulert for skoleformål, har det vært forsinkelser i byggeprosessen . En ny reguleringsplan måtte utarbeides, parallelt med at en ny skolebruksplan åpnet for å flytte en volleyballhall som var tiltenkt på tomten.

Reguleringsprosessen ga rom for en bedre utforming av sykehjemmet enn først planlagt, og dermed kunne byggeprosessen settes i gang i 2017.

Det gjøres oppmerksom på at kommunaldirektør ved Byrådsleders avdeling Robert Rastad signerte avtalen. Byrådene Rebekka Ljosland og Dag Inge Ulstein har vært erklært inhabile i konkurransen som følge av sine respektive ansettelsesforhold ved Haraldsplass.

Tekst: Hanne Farestvedt (Bergen kommune)