Skip to main content
Category

Aktuelt

Fra ve: Rune Eidset (Bergen kommune), Armina Amookteh (Siljuslåtten sykehjem), Kjell A Wolff (Bergen kommune), Christian Haugen (byråd), Tobias Øvstedal (pol.rådgiver), Marion Ytre-Arne Kvamme (Institusjonssjef).

Byråd Christian Emil Haugen besøkte Siljuslåtten sykehjem

By Aktuelt

Det er alltid hyggelig å få besøk til Siljuslåtten. Denne uken fikk vi møte byråd for helse, omsorg- og eldre, Christian Emil Haugen.

Helsebyråden er for tiden ute og besøker mange sykehjem i Bergen. Det er viktig for byråden å ha god kontakt og dialog med sykehjemmene, også de ideelle. Christian Emil Haugen møtte opp på Siljuslåtten mandag, og hadde med seg sin rådgiver Tobias Øvstedal sammen med kommunaldirektør Kjell A Wolff og spesialrådgiver Rune Eidset fra administrasjonen i Bergen kommune.

Institusjonssjef Marion Ytre-Arne Kvamme orienterte om sykehjemmets arbeid, organisering og  de ulike aktivitetene som legges til rette for beboerne. En omvisning ble det også tid til, og på runden fikk byråden et innblikk i det store og viktige arbeidet de frivillige ved sykehjemmet gjør for å skape gode opplevelser for beboerne. Et sykehjem har også sine utfordringer vedr de økonomiske rammene man til enhver tid har, og disse ble presentert for byråden.

En nydelig julepyntet atriumshage og Siljuslåtten sin egen pepperkakelandsby gjorde inntrykk på de besøkende.

-Jeg er imponert over det gode arbeidet som blir gjort på Siljuslåtten sykehjem. Frivillig arbeid blir svært viktig framover, og Siljuslåtten sykehjem har et godt og systematisk arbeid på dette feltet. Det var hyggelig å se de fine juledekorasjonene og pepperkakelandsbyen i en fin atmosfære. Jeg ønsker både beboere, pårørende og de ansatte en god jul på Siljuslåtten, sier Christian Emil Haugen etter besøket.

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Ledig stilling som personalkoordinator

By Aktuelt

Siljuslåtten sykehjem har ledig stilling som personalkoordinator.

Er du en pådriver? En som får ting til å skje og liker å ordne opp? Da har vi en spennende nyopprettet stilling til deg.

Stillingen som personalkoordinator vil rapportere til institusjonssjef og bistå virksomheten og dens ledere i personal- og driftsoppgaver. En sentral del av dine arbeidsoppgaver vil være å tilkalle vikarer, og etablere system og prosesser for dette. I tillegg skal du støtte teamlederne i personal- og administrative oppgaver og være en rådgiver på personalområdet.

 

Les mer og søk stillingen

FOTO/VIDEO: navn/kilde

Aktsomhetsredegjørelse Siljuslåtten sykehjem 2022

By Aktuelt

Åpenhetsloven trådte i kraft 01.07.22. Siden da har vi jobbet med å identifisere og vurdere mulig negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i selskapets leverandørkjede og hos samarbeidspartnere.

Vi har oppdatert våre retningslinjer og innkjøpspolitikk for å reflektere forventinger til oss selv, leverandører og samarbeidspartnere.

Alle samarbeidspartnere klassifiseres ut fra en overordnet risikovurdering. Det er etablert oppfølging der vi ser behov for videre identifisering. Samarbeidspartnere vil bli vurdert fortløpende.

Dersom det foreligger høy sannsynlighet for brudd på menneskerettigheter, skal det ikke inngås ny avtale med samarbeidsparten med mindre disse jobber aktivt med forebygging. For eksisterende samarbeidsavtaler skal det sikres tiltak for å begrense omfanget av brudd.

Avdekkes det brudd på menneskerettigheter, skal disse registreres og behandles som avvik i styringssystemet.

Henvendelser til Siljuslåtten sykehjem som gjelder informasjonsplikt og åpenhetsloven, kan gjøres på epost: baerekraft@hk.haraldsplass.no

Utfyllende informasjon om åpenhetsloven er tilgjengelig på Forbrukertilsynets nettsider.

 

 

 

 

 

Les aktsomhetsredegjørelse for 2022 her

FOTO: ill. foto fra Unsplash

Fagskolen Diakonova bidrar til å styrke fagarbeidere i helsesektoren gjennom tildelte studieplasser i Vestland

By Aktuelt

Med tildelt driftstilskudd fra høsten 2023 skal Fagskolen Diakonova bidra til å møte behov for høyere kompetanse innen helse og omsorg.

Fagskolen Diakonova har nylig blitt tildelt driftstilskudd som tilsvarer 55 studieplasser for sitt første studietilbud Aktiv omsorg for eldre. Fagskolen søkte om midlene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og ble tildelt studieplasser til sine studiesteder i Vestland og Oslo.

Fagskolen Diakonova, studiested Bergen vil ligge samlokalisert i et unikt konsept på Haraldsplass som vil bestå av fagskole, høgskole og sykehus.

Midlene skal gi et stort løft til kvalifisering og utvikling av kompetanse som gjør studenter i stand til å arbeide i en helsetjeneste i stadig utvikling og endring.

Studiet har opptak gjennom Samordna Opptak Samordna Opptak. Søknadsfrist er 15. april.  

Tett samarbeid med arbeidslivet

Dagens helsesektor stiller omfattende krav til samarbeid på tvers av yrkesroller og tjenestenivå. Samarbeidet med helsetjenestene om utdanning og kompetansebygging er viktig for fagskolen.

Studentene ved Fagskolen Diakonova skal kunne benytte unike muligheter for samarbeid på tvers av utdanning og helse- og omsorgstjenester. Utdanningene kan dele på fagkompetanse, praksisfelt og tilgang på veiledning ved forskjellige helse- og omsorgsvirksomheter i både Oslo og Vestland.

Skapt for framtiden 

En aldrende befolkning gjør at kompetansebehovene innenfor helse og omsorg kommer til å vokse framover. Videreutdanning for fagarbeidere innen helsesektoren vil bidra til å løse situasjonen for arbeidsgivere i helsevesenet.

– Ifølge Helsepersonellkommisjonens vurdering av behovene for personell og kompetanse i helsesektoren, er måten Fagskolen Diakonova skal utdanne studenter på skapt for framtiden, sier Ulvedalen.  Kommisjonen peker på bl.a. utdanning og kompetanseutvikling som nøkler for å møte utfordringene til arbeidsmarkedet.

Studiet er bygd opp med 4 emner à 15 studiepoeng og studentene har 2 fellesemner i det første året. I det andre året velger studentene mellom to studieretninger; Aktiv omsorg for eldre personer med helseutfordringer eller Aktiv omsorg for personer med demens.

Rekruttering til helsesektoren 

Studietilbudet ved Fagskolen Diakonova er skreddersydd til arbeidsmarkedets behov og tilrettelagt slik at man kan kombinere utdanningen med jobb.

Fagskolen rekrutterer studenter nå. Ulvedalen oppfordrer arbeidsgivere og potensielle studenter til å ta kontakt for nærmere informasjon. Hun understreker at studenter som har fullført studiet Aktiv omsorg for eldre kan rekrutteres direkte ut i arbeidslivet og få utvidede ansvarsområder der de arbeider.

Om Fagskolen Diakonova:

Fagskolen Diakonova er en ideell fagskole innenfor helse og omsorg. Fagskolen har en diakonal, verdibasert, livssynsåpen og inkluderende profil. Fagskolen Diakonova eies av Stiftelsen Diakonhjemmet, Haraldsplass diakonale stiftelse, Stiftelsen Diakonova og Ferd AS.

Fagskolen Diakonova er akkreditert av NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, som akkrediterer all norsk høyere utdanning.

En fagskoleutdanning bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. På en fagskole arbeider man praktisk med faget. Utdanningene er organisert så man kan kombinere arbeid og studier.

 

Fagskolen Diakonova

FOTO: Fagskolen Diakonova

Byråd Ruth Grung besøkte Siljuslåtten sykehjem

By Aktuelt

Det var en stor og viktig dag på Siljuslåtten sykehjem i går. Beboer ved sykehjemmet, Nils Severin Økland feiret sin 108 års dag og vi hadde besøk av byråd for helse- og omsorg i Bergen, Ruth Grung

Byråden hadde med seg sin politiske rådgiver samt Rune Eidset og Bernt Tungodden fra administrasjonen. Institusjonssjef Marion Ytre-Arne Kvamme orienterte fra sykehjemmet og løfter frem hvordan det arbeides med verdier og holdninger blant de ansatte. Hun fremhevet at hver beboer har uendelig verdi og det skal merkes i sykehjemmet.

-Våre verdier er viktige for oss, og det er ingen skrivebords øvelse, men brukes aktivt i alt arbeid, sa Marion Kvamme til byrådet.

Ellers fikk byråden høre om oppstarten av sykehjemmet i 2019 som var krevende også pga pandemien som starter tidlig 2020. Vi takker for besøket, og ønsker byråd Ruth Grung lykke til og velkommen tilbake.

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Nils Severin Økland omkranset av sin nære familie.

Nils Severin Økland slått til ridder av den franske Æreslegion

By Aktuelt

Gratulerer med dagen kjære beboer Nils Severin Økland.

Fredag 24.juni var Siljuslåtten sykehjem pyntet til fest. Med flagget til topps og med forventing var Nils Severin Økland klar til å ta imot den franske ambassadør til Norge, Pierre-Mathieu Duhamel.  Økland sin familie var også til stede sammen med gjester fra ambassaden og den franske konsulat i Bergen foruten Haraldsplass Diakonale Stiftelse og ledelsen ved Siljuslåtten sykehjem.

For oss som var til stede fra Stiftelsen og sykehjemmet var dette en stor begivenhet. Det var en ære å få overvære at Nils Severin Økland ble overrekt den høyeste utmerkelse i Frankrike som ridder av Æreslegionen.

En delegasjon fra den franske ambassaden, ledet av ambassadøren la arrangementet til Siljuslåtten der altså Økland har sitt hjem som beboer ved sykehjemmet.

Under andre verdenskrig tjenestegjorde Nils Severin Økland 40 måneder til sjøs og bidro dermed med stort mot til de alliertes seier. Utnevnelse som ridder av den franske Æreslegionen belønner spesielt hans fremragende innsats for frigjøringen av Frankrike under landgangen i Provence i 1944.

 

Nils Severin Økland var både glad og rørt over denne utmerkelsen. Økland sin eldste datter Bjørg, takket ambassadøren for utmerkelsen på vegne av sin far og familien for øvrig.

Adm.dir. ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Jørn-Henning Theis hadde også hilsen til Økland og takket han for innsatsen, og la også til at fred og frihet skal vi ikke ta for gitt i vårt gode demokrati.

Institusjonssjef Marion Ytre-Arne Kvamme takket ambassaden for samarbeidet vedr arrangementet som ble lagt til Siljuslåtten sykehjem.

-Det var en fin og høytidelig stund, og jeg vil gratulere Nils Severin Økland hjerteligst med den store dagen og utmerkelsen, sa Marion Ytre-Arne Kvamme.

Ambassadør Pierre-Mathieu Duhamel hadde i forbindelse med at Økland ble slått til ridder en verdig og fin tale. Vi gjengir den i sin helhet her, og gratulerer beboer Nils Severin Økland med utmerkelsen.

Kjære Nils Økland,

Kjære alle sammen,

Det er et privilegium og med stor glede at vi er samlet her i dag for å ære deg, Nils Severin Gregoriusen Økland.

Du ble født i februar 1915 i Valestrand, som du forlot i 1941 med ønske om å kjempe mot Det tredje riket etter at Norge ble okkupert. Sammen med din fetter klarte du å nå Shetlandsøyene. Der ble du utdannet til artillerist i Det norske sjøforsvaret.

Om bord på flere handelsskip fra Nortraship-selskapet bidro du til krigsinnsatsen ved å levere mat, olje og militært utstyr til de Allierte. 7. februar 1943 overlevde du forliset av Daghild, etter at den ble torpedert i Nord-Atlanterhavet. Sammen med de andre mennene om bord ble du reddet av den franske korvetten Lobelia fra de frie franske marinestyrkene, og du kunne fortsette å kjempe for friheten.

I august 1944 ble det din tur til å redde Frankrike. Som kvartermester på Roald Amundsen deltok du i den allierte invasjonen av Sør-Frankrike, bedre kjent som Operasjon Dragoon. Skipet ditt var et av de tre norske fartøyene som deltok, og dette bidraget ble senere anerkjent med stor takknemlighet og respekt av den britiske politikeren Philip Noel-Baker: «Uten den norske handelsflåten ville Storbritannia og de Allierte ha tapt krigen». Herr Økland, ditt engasjement og ditt mot ga oss den mest verdifulle gaven man kan få: frihet. På vegne av generasjoner av franskmenn, vil jeg ydmykt få takke deg.

Din kamp for å bevare denne arven oversteg din militære karriere, og i 2020, i den respektable alderen av 105 år, ga du ut din første bok. Med tittelen «Aldri gi opp» er boken din et formidabelt vitnesbyrd på engasjement, mot og ære. Det er et bidrag til plikten til å minnes og hjelper oss med å aldri glemme å være modige nok til å forsvare det vi verdsetter mest: frihet.

Monsieur Nils Severin Gregoriusen ØKLAND, au nom du Président de la République française, monsieur Emmanuel MACRON, nous vous décernons les insignes de Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’Honneur.

 

 

FOTO/TEKST: Astrid Aarhus Byrknes

Daglig besøk på Siljuslåtten sykehjem

By Aktuelt

Beboere på Siljuslåtten sykehjem kan ta i mot besøk daglig.

Nesten alle beboerne er fullvaksinerte, men det er en god del av de ansatte som fremdeles ikke er vaksinert. Besøkende må derfor bruke munnbind når de kommer på sykehjemmet. De trenger ikke bruke munnbind inne hos vaksinerte beboere.

Besøkstiden er fra kl.12.00-19.00 alle dager

Besøkende må fylle ut loggskjema når de kommer og de må være friske.

Dersom noen blir syk innen 48 timer etter de har vært på besøk, må sykehjemmet få beskjed.

Lenke til en annen sideLenke til en annen side

FOTO/VIDEO: navn/kilde

Besøksforbud på Siljuslåtten grunnet Korona situasjonen

By Aktuelt

Det er krevende tider for land og folk. Det er derfor avgjørende at vi alle lytter til våre myndigheter både sentralt og lokalt og er med på dugnaden for å begrense smitten fra Covid-19 -Koronaviruset.

Vær med på den store felles dugnaden som gjelder oss alle ved å

1.Holde større avstand enn vanlig

2.God hånd og hostehygiene – prøv å unngå å ta deg til ansiktet, og husk å vaske hender spesielt når du har vært ute blant folk som på butikken, apotek.. Hånddesinfeksjon er et godt altentativ dersom håndvask ikke er mulig.

3.Ingen håndhilsen, kyssing og klemming

Det er særlig eldre personer med risikofaktorer som kan få alvorlig forløp.

Våre bebobere her ved Siljuslotten er i riskiogruppen, og vi vil derfor gjøre de tiltak som er nødvendige for å skjerme våre beboere så mye som mulig.

På grunn av utviklingen i Covid-19 – Korona viruset innføres det derfor besøksforbud på sykehjemmet.

Dette er strenge tiltak og vi vet at dette oppleves vanskelig og krevende for våre beboere, pårørende og venner og familie. Vi ber om forståelse for dette strenge tiltaket, men det er altså for å beskytte våre beboere og ansatte med tanke på smitte. Et utbrudd av koronavirus kan ramme hardt .

Vi har også besluttet alle fellesaktiviteter på sykehjemmet avlyses inntil videre. Dette gjelder også Kafè Hjertevarme.

Uansett situasjon skal vi vise omsorg, støtte og hjelp og ivareta våre beboere på en god måte.

Dette er det viktigste for oss, det er for beboerne vi er her !

 

 

 

Lenke til en annen sideLenke til en annen side

FOTO/VIDEO: navn/kilde

Velkommen til Påskesamling

By Aktuelt

Skjærtorsdag, 18.april kl.14.00, blir det påskesamling i Stillerommet i 1.etg. på Siljuslåtten sykehjem.

Dette er den første gudstjenesten vi har på sykehjemmet etter at vi åpnet 1.april. Det er sykehusprest John Kristian Rolfsnes som holder gudstjenesten. Det blir også sang av Britt Ingunn, Natalie, Lisa og Mia Randall. Beboere, pårørende og ansatte er hjertelig velkommen.

Lenke til en annen sideLenke til en annen side

FOTO/VIDEO: navn/kilde

Siljuslåtten i Bergensmagasinet

By Aktuelt

Sykehjem med egen sitronhage:

Det nye Siljuslåtten sykehjem skiller seg ut allerede ved at det har adresse Harald Sæveruds vei og navn fra et av komponisten orkesterstykker. Legg til nyskapende arkitektur med stor takterrasse og en overbygget atriumshage med sitrontrær, og du vet at dette er et sykehjem som bare kunne vært drømt frem i Bergen.

Les hele saken om Siljuslåtten i Bergensmagasinet her

Tekst: Magne Fonn Hafskor

FOTO/VIDEO: Magne Fonn Hafskor