Skip to main content

Vårt tilbud

Haraldsplass Serio Ung tilbyr institusjonsplasser, ettervern, hjemmebaserte tjenester og avlastning

Institusjonsplasser

På våre institusjonsavdelinger har vi godkjenning for å huse inntil 15 barn og unge i alderen 13-23 år. Omsorgsplassene er fordelt på mindre boenheter.

Ettervern

Haraldsplass Serio Ung tilbyr oppfølging og støtte for ungdom i alderen 18 – 23 i etterkant av institusjonsoppholdet

Oppfølging i hjemmet

Haraldplass Serio Ung tilbyr oppfølging i hjemmet med individuelt tilpasset støtte og veiledning til ungdom og deres familier.

Avlastning

Haraldsplass Serio Ung leverer ulike avlastningstjenester til barn og unge.