Vårt tilbud

Haraldsplass Barnevern tilbyr institusjonsplasser, ettervern, familiehjem, hjemmebaserte tjenester og avlastning

Institusjonsplasser

På våre institusjonsavdelinger har vi godkjenning for å huse inntil 15 barn og unge i alderen 13-23 år. Omsorgsplassene er fordelt på fire mindre boenheter.

Ettervern

Haraldsplass Barnevern tilbyr oppfølging og støtte for ungdom i alderen 18 – 23 i etterkant av institusjonsoppholdet

Oppfølging i hjemmet

Haraldplass Barnevern tilbyr oppfølging i hjemmet med individuelt tilpasset støtte og veiledning til ungdom og deres familier.

Familiehjem

Familiehjem er en mulighet for noen av de mest krevende barn og unge som mottar tjenester fra barnevernet.

Besøkshjem

Besøkshjemmene tilknyttet Haraldsplass Barnevern tar imot unge som allerede bor i et familiehjem.

Avlastning

Haraldsplass Barnevern leverer ulike avlastningstjenester til barn og unge.