Vårt tilbud

Haraldsplass Serio Ung tilbyr institusjonsplasser, ettervern, familiehjem, hjemmebaserte tjenester og avlastning

Institusjonsplasser

På våre institusjonsavdelinger har vi godkjenning for å huse inntil 15 barn og unge i alderen 13-23 år. Omsorgsplassene er fordelt på mindre boenheter.

Ettervern

Haraldsplass Serio Ung tilbyr oppfølging og støtte for ungdom i alderen 18 – 23 i etterkant av institusjonsoppholdet

Oppfølging i hjemmet

Haraldplass Serio Ung tilbyr oppfølging i hjemmet med individuelt tilpasset støtte og veiledning til ungdom og deres familier.

Familiehjem

Familiehjem er en mulighet for noen av de mest krevende barn og unge som mottar tjenester fra barnevernet.

Besøkshjem

Besøkshjemmene tilknyttet Haraldsplass Serio Ung tar imot unge som allerede bor i et familiehjem.

Avlastning

Haraldsplass Serio Ung leverer ulike avlastningstjenester til barn og unge.