Skip to main content

Hva kan vi jobbe sammen om?

Haraldsplass Serio Ung er opptatt av å jobbe sammen med den unge mot et felles mål og støtte den unge til gradvis å ta mer ansvar for eget liv. 

Enighet og medvirkning
Haraldsplass Serio Ung jobber sammen med de unge for å bygge deres fremtid. Sammen med de unge gjennomgår vi hvordan situasjonen er i dag, og lager konkrete mål for hvordan de ønsker at det skal være i fremtiden. For å nå målene lager vi planer og delmål som vi jobber mot i fellesskap. Erfaring viser at når de unge blir tatt med og får medvirkning opplever de større kontroll over egen hverdag. Kontroll over egent tilværelse gir gradvis utvikling av ferdigheter til å kunne stå på enge ben. Haraldsplass Serio Ung bidrar med omsorg, tilhørighet, oppgaver å mestre og oppfølging.

Ekspert på eget liv
Frihet og ansvar hører sammen. Hos Haraldsplass Barnevern vurderer vi hver enkelt ungdoms mulighet til å bestemme selv i viktige saker. Dette kan variere ut fra alder og modenhet. Etterhvert som den unge utvikler seg, blir det gitt mer egen styring og ansvar over tid. Haraldsplass Barnevern kommer på banen og hjelper når situasjonen er ugrei. Likevel er det ungdommen selv som må gjøre mesteparten av jobben. Skal hjelpen bli nyttig er et tett samarbeid mellom ungdommen og barnevernet avgjørende. Derfor jobber vi tett sammen med ungdommene både for å sette og når mål.