Skip to main content

Institusjonsplasser

På våre institusjonsavdelinger har vi godkjenning for å huse inntil 15 barn og unge i alderen 13-23 år. Omsorgsplassene er fordelt på fire mindre boenheter.

Institusjonsplass
I hver av våre boenheter er det plass til 3-5 ungdommer. Personalet går i en medleverturnus noe som betyr at de bor på avdelingen i 3-4 døgn og har fri en uke. I tillegg har vi personale som går vakter på formiddag, kveld, natt og helg. Dette gjøres for å skape mest mulig stabilitet og forutsigbarhet i de unges hverdag. På våre institusjonsavdelinger tar vi i mot ungdom som skal ha et tilbud i henhold til hjelpevedtak eller omsorgsvedtak. Ungdommen som kommer til oss har ulikt utgangspunkt, ulike historier og ulike erfaringer. Felles for dem er at de har former for emosjonelle eller sosiale problemer. Disse blir ofte synlig gjennom adferdsproblemer. I samarbeid med fagteam og barneverntjenesten i ungdommens hjemkommune, tilrettelegger vi et tilbud som passer den enkelte.  Hos oss er ungdommen normalt 6 måneder til 1 år, men noen ganger er de her lenger, avhengig av den enkelte ungdommens vedtak. Vi ønsker å gi ungdommen best mulig verktøy for å klare seg videre i livet. Vi jobber derfor med gode overgangsordninger i samarbeid med barneverntjenesten og tilretteleggelse ved hjemflytting eller flytting i egen bolig.

Individuell tilpasning
I avdelingene jobber vi ut fra tanken om at alle ungdommer skal ha mulighet til å tilpasse seg og endre seg i positiv retning. Vi tilpasser våre arbeidsmetoder og verktøy ut fra den enkelte ungdommens ståsted, ferdigheter og prestasjoner. Mål og virkemiddel er tilpasset den enkelte ungdoms individuelle behov og skriftlige handlingsplan. Våre metoder avklarer hva goder, men også hva forventninger en har til ungdommen. Personalet prøver bevisst å ha fokus på ungdommenes ressurser og gode egenskaper, ut fra tanken om at atferd som gis oppmerksomhet har større sannsynlighet for å gjenta seg. Det er derfor viktig at det er positiv oppmerksomhet som gis.

Hverdag på institusjonsavdelingene
Vi har en strukturert hverdag, klare rutiner og grenser som skal hjelpe ungdommen til å oppleve forutsigbarhet, trygghet og tydelige voksne. Dette innebærer blant annet fast døgnrytme, faste måltider og møtepunkt, i form av ukesamtaler og husmøter. Ungdom har ofte stort behov for struktur og klare grenser. Derfor prøver vi å la rammer og regelverk være tydeligst mulig. Ungdom som bor i senteret skal ha et dagtilbud i form av skole eller jobb. I de tilfellene ungdommen ikke er klar for det, forsøker vi å gjennomføre faste daglige gjøremål og aktiviteter, for å skape struktur i hverdagen. Noen av ungdommene velger å forsette på skolen de kommer fra, andre får flytte over til skoler i vårt nærområde. For de som heller vil prøve seg i jobb eller i en praksisplass, samarbeider vi tett med PPT/OT og NAV. Vi samarbeider tett med tjenestene for å sikre praksisplass til ungdommene som ikke finner seg en jobb innenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Vi har etterhvert også opparbeidet oss et nettverk av positive arbeidsgivere som bistår med arbeid eller praksisplass til ungdommene.

Selvstendighet 
I løpet av tiden ungdommene bor hos oss ønsker vi at de skal bli mer selvstendige i den praktiske hverdagen. Derfor gis det opplæring, råd og veiledning i alt fra matlaging og husvask til hvordan man forholder seg til jevnaldrene. I tillegg legges det stor vekt på nettverksarbeid, ved at både ungdom og personalet har jevnlig kontakt med nære pårørende og instansene som er involvert i ungdommens liv. Venner og familie blir jevnlig invitert på besøk og personalet er også med på besøk til ungdommens familie.