Skip to main content

Ettervern

Haraldsplass Serio Ung tilbyr oppfølging og støtte for ungdom i alderen 18 – 23 i etterkant av institusjonsoppholdet.

test

Å skulle stå på egne bein etter fylte 18 år kan være krevende. Ungdom som skrives ut fra institusjon er i en sårbar fase og mange har behov for målrettet assistanse i overgangen til en mer selvstendig voksentilværelse. Under institusjonsoppholdet har man hatt tilgang på mange ressurser og tett oppfølging. For å sikre videre fremgang for den enkelte, er det i de fleste tilfeller behov for en gradvis nedtrapping av tilbudet.
Vi ser på det som viktig å bygge gode relasjoner utenfor institusjonen i løpet av oppholdet. Dette er ressurser ungdommen vil kunne dra veksel på i etterkant av institusjonsoppholdet. Skulle ungdommene ha behov og ønske om videre oppfølging, skal dette tilbys også etter fylte 18 år og frem til fylte 23 år. Hvis slikt tilbud ikke gis, skal det begrunnes ut fra hva som er best for den enkelte ungdom.