Om oss

Haraldsplass Barnevern tilbyr et bredt spekter av barnevernstjenester. Vårt tilbud omfatter institusjonsplasser, familiehjem, ettervern og hjemmebaserte tjenester.

Senteret
Haraldsplass Barnevern samarbeider med kommunalt og statlig barnevern om å finne det rette tiltaket i henholdt til barnevernloven for hver enkelt ungdom. Senterets administrasjon er lokalisert på Haraldsplass i Ulriksdal 6. Vi har fire institusjonsavdelinger i Arna Bydel og en avdeling på Askøy. Målgruppen til Haraldsplass Barnevern er barn og unge med omsorgsbehov, sosiale tilpasningsvansker og/eller atferdsproblemer. Ungdommen kan ha vanskelige forhold i hjemmet eller atferd som ikke er forenlig med omgivelsenes forventninger ut fra deres alder.

Organisasjon
Haraldsplass Barnevern er en ideell organisasjon som eies av Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Målet til Haraldsplass Barnevern er å kunne yte hjelp til barn og unge som av ulike årsaker står i en vanskelig livssituasjon. Senteret samarbeider lokalt og nasjonalt med andre ideelle organisasjoner gjennom nettverket Ideelle barnevernsinstitusjoner (IB). Senteret har avtale med Barne-, ungdoms- og familieetaten Bufetat, Oslo kommune og kommuner på Vestlandet om institusjonsplasser og ulike oppfølgingstjenester. Plassering på Haraldsplass Barneverns institusjoner gjøres med bakgrunn i Lov om barnevernstjenester