Skip to main content

Avlastning

Haraldsplass Serio Ung leverer ulike avlastningstjenester til barn og unge. Dette kan være helge og ferieavlastning for barn som bor i fosterhjem eller hjemme. I noen tilfeller kan avlastningen ha noe større omfang og gå over flere døgn alt etter behov og målsetting.

Tilbudet blir utarbeidet med utgangspunkt i kommunen sitt vedtaket om tildeling av avlastingstjenester, samt mottakerens ønsker og behov. Tilbud omfatter døgnavlastning i vår avlastningsbolig i Arna.