Skip to main content

Venner og familie

Hjelpen fra barnevernet skal kun vare en kort periode av livet. Uansett hvor tett oppfølging man får, vil alltid familie og venner være en viktig resurs. Derfor jobber Haraldsplass Serio Ung for at de som kommer til oss skal ha et godt forhold til familien og et godt nettverk.

Illustrasjonsfoto

Tilrettelegging
Haraldsplass Serio Ung legger til rette for gode møter mellom de unge og deres familie, og gir råd om hvordan begge parter kan bidra til å styrke samarbeidet mellom familiemedlemmer. Noen ganger vil det være bestemt fra barnevernets side at kontakten med familien ikke skal skje så ofte eller følge faste planer. Uansett utgangspunkt ønsker Haraldsplass Serio Ung å bidra til at familien blir bedre på å løse sine utfordringer. Gode møter kan være at foreldre kommer på besøk til institusjonen, at ungdommen besøker sine foreldre eller at man finner på noe i fellesskap. Å ha et godt forhold til venner og familie øker sannsynligheten for å klare godt videre i livet.

Frihet og ansvar 
Ungdom er i en løsrivningsfase fra sine foreldre, noen tidligere enn andre. Det er naturlig at den unge får gradvis mer selvbestemmelse. I fasen hvor den unge får bestemme mer selv, er det viktig med et godt samarbeid mellom den unge og dens foreldre. Større frihet til å ta egne avgjørelser betyr også større ansvar for valgene som blir tatt. Det er de voksnes ansvar å avgjøre hvor mye frihet og ansvar den enkelte ungdommen skal ha. Haraldsplass Serio Ung hjelper med å finne gode løsninger ved å veilede både den unge og dens foreldre. Sammen kommer vi frem til de løsninger som er best for alle parter. Alderen til ungdommen påvirker i hvilke grad foreldre blir involvert i utformingen av handlingsplanen, men foreldre får mulighet til å komme med både råd og synspunkt uavhengig av ungdommens alder.