Skip to main content

Rettigheter

Alle tjenester som barn og unge får i barnevernet, skal skje innenfor det som er lov og rett. I barnevernsaker finner man det viktigste i lov om barneverntjenester.

Killar tittar i mobiltelefon under middag

Dine rettigheter
Barn og unge har rettigheter knyttet til barnevernsaker. Spesielt opphold i institusjon er det knyttet lover til hva rettigheter som gjelder under oppholdet. Reglene omhandler hvilke grenser de voksne kan sette for deg og din rett til privatliv. Dersom du flytter inn i en institusjon får du informasjon om hvilke regler som gjelder. I brosjyren kan du lese om temaer som omsorg, frihet, privatliv, respekt og vern. Der står også telefonnummer til fylkesmannen og hvem som er kontaktperson.

Fylkesmannen er et statlig kontor i ditt fylke som skal passe på at barn og unge i institusjon blir ivaretatt slik loven sier. Du har rett til å klage på forhold ved oppholdet i institusjon eller hjelp til å forstå det som fremstår vanskelig. Les mer om rettigheter og annet om barnevern på ung.no