Skip to main content

Oppfølging i hjemmet

Haraldplass Serio Ung tilbyr oppfølging i hjemmet med individuelt tilpasset støtte og veiledning til ungdom og deres familier.

Haraldsplass Serio Ung bistår med individuelt tilpasset støtte og veiledning til ungdom på deres forskjellige livsarenaer som hjem, skole, arbeid, familie og fritid. Ungdommen får tildelt en av våre godt kvalifiserte miljøterapeuter som setter i gang en prosess med kartlegging, målsetning og handlingsplan i samarbeid med ungdommen og evt. foreldre. Med utgangspunkt i systematisk tenkning jobber vi med familieveiledning, nettverksarbeid, konfliktløsning og styrking av familierelasjoner.

Vi hjelper 

 • Ungdom og familier med utfordringer knyttet til ungdomstiden og oppstarten av en tilværelse på egen ben.
 • Familier som trenger hjelp på vei mot et selvstendig og verdig liv for den unge.
 • Ungdom som er kommet inn i et negativt og fastlåst adferdsmønster.
 • Ungdommer som har mottatt tjenester fra barnevernet og har behov for hjelp til etablering.
 • Unge som faller utenfor de ordinære rammer knyttet til bolig, jobb og gode nettverk.

Vi tilbyr

 • Støtte til søknad knyttet til skole og jobb, og oppfølging overfor skole, NAV og arbeidsgiver.
 • Veiledning og oppfølging knyttet til instanser i det offentlige tjenestetilbudet.
 • Veiledning og oppfølging knyttet til økonomistyring, kosthold, hygiene og helse.
 • Systematisk bo- og etablerings-tilbud til ungdom med sammensatte behov for bistand.
  Ved boetablering hjelper vi med anskaffelse av bolig, inventar, flytting og evt. kontakt med vertskap.
 • Formell kontaktsetablering og samarbeid med andre hjelpeinstanser som NAV og psykisk helsevern.
 • Tilbud til familier der hjemflytting etter institusjonsplassering er aktuelt.
 • Fleksible løsninger ut fra den enkeltes behov.