Skip to main content

Kontaktpersoner for oppfølging i hjemmet i Region Vestland

Lene Thorgersen

Lene Thorgersen

Avdelingsleder Hjemmebasert Oppfølging Vestland

Tlf. 400 27 281
lentho@hs-ung.no

Arvid Møll

Arvid Møll

Regionleder Vestland

Tlf. 982 02 438
arvmol@hs-ung.no