Skip to main content

Om oss

Haraldsplass Serio Ung tilbyr et bredt spekter av barnevernstjenester. Vårt tilbud omfatter institusjonsplasser, ettervern og hjemmebaserte tjenester.

Senteret
Haraldsplass Serio Ung samarbeider med kommunalt og statlig barnevern om å finne det rette tiltaket i henholdt til barnevernloven for hver enkelt ungdom. Senterets administrasjon er lokalisert på Haraldsplass i Ulriksdal 6. Vi har fire institusjonsavdelinger i Arna Bydel, en avdeling på Askøy og en avdeling i Bjørnafjorden. Haraldsplass Serio Ung har også institusjonsavdelinger i Agder, nærmere bestemt i Kristiansand, Mandal og Valle i Setesdal. Målgruppen til Haraldsplass Serio Ung er barn og unge med omsorgsbehov, sosiale tilpasningsvansker og/eller atferdsproblemer. Ungdommen kan ha vanskelige forhold i hjemmet eller atferd som ikke er forenlig med omgivelsenes forventninger ut fra deres alder.

Organisasjon
Haraldsplass Serio Ung er et ideelt aksjeselskap som eies av Stiftelsen Diakonova Haraldsplass. Målet til Haraldsplass Serio Ung er å kunne yte hjelp til barn og unge som av ulike årsaker står i en vanskelig livssituasjon. Senteret samarbeider lokalt og nasjonalt med andre ideelle organisasjoner gjennom nettverket Ideelle barnevernsinstitusjoner (IB). Senteret har avtale med Barne-, ungdoms- og familieetaten Bufetat, Oslo kommune og kommuner på Vestlandet om institusjonsplasser og ulike oppfølgingstjenester. Plassering på Haraldsplass Serio Ung institusjoner gjøres med bakgrunn i Lov om barnevernstjenester