Skip to main content

Hva kan vi hjelpe med?

I samarbeid med barneverntjenesten i kommunen der du bor, skreddersyr vi et tilbud tilpasset deg.

Hjemmebasert tjeneste
For noen er det tilstrekkelig med en ordning der en miljøterapeut kommer hjem til familien. Miljøterapeuten hjelper med å lage en god plan og gjennomfører aktiviteter og samtaler som kan bedre forholdet i familien. Dette kan være saker som går på samarbeid, hvem som skal bestemme hva og måter man snakker sammen på. Noen trenger litt ekstra støtte for å få en god plan og fast rutiner, for eksempel når det gjelder det å komme seg på skolen.

Bo på Garnes Ungdomsenter
Noen har best nytte av å flytte hjemmefra for en periode, andre skal starte på en selvstendig tilværelse å flytte hjemmefra for godt. I begge tilfeller kan det være aktuelt å bo på Garnes Ungdomssenter en stund. I Arna området har vi flere institusjonsplasser fordelt på hus med 2-3 ungdommer i hvert hus. Plassering på institusjon gjøres i samarbeid med barneverntjenesten i hjemkommunen og det statlige Bufetat.

Ettervern
I sluttfasen av oppholdet på våre institusjoner, får noen av de eldre ungdommene bo en periode på hybel med tett oppfølging av voksne. Dette gjøres for at ungdommene skal få botrening. De som bor på hybel blir oppfordret til å styre egen økonomi, matlaging, rengjøring, klesvask og det å komme seg opp om morgenen for å dra på skole eller jobb. Personlig utvikling støttes gjennom veileding og praktisk oppfølging. Enkelte oppdager her nye sider med seg selv eller egenskaper de ikke viste de hadde.

Botrening 
Det kan være godt å få litt hjelp i overgangsfasen fra å ha bodd på institusjon eller familiehjem til å skulle fikse alt selv. Haraldsplass Serio Ung kan være en støtte for ungdom som flytter i egen bolig. En voksen til å prate med og få råd av, kan være godt å ha i en periode. Våre miljøterapeuter kan følge opp ungdom som etter avtale med barneverntjenesten får slik hjelp.