Skip to main content

Byråd Charlotte Spurkeland besøkte Haraldsplass Serio Ung

22. april 2024
Fra ve: Oda Sivertsen (politisk rådgiver) Lene Stenstvedt, Lene Thorgersen, Hege Verpe (rådgiver barnevernstjenesten) Charlotte Spurkeland (byråd) Idar Krumsvik, Vigdis Anita Gåskjenn og Arvid Møll

Byråd i Bergen for barnevern, sosiale tjenester og mangfold, Charlotte Spurkeland (H) besøkte Haraldsplass Serio Ung. Byråd Spurkeland tiltrådde denne viktige tjenesten etter kommunevalget høsten 2023.

 

Det er alltid givende å ta imot våre politikere og beslutningstakere. Byråd Charlotte Spurkeland møtte Haraldsplass Serio Ung med engasjement og tillit. Hun var oppriktig interessert og fikk gjennom besøket god kontakt med direktør Idar Krumsvik, regionleder i Vestland, Arvid Møll, samt de to avdelingslederne som arbeider med barn og unge i avdeling for oppfølging i hjemmet og avlastning. De to engasjerte avdelingslederne Lene Thorgersen og Lene Stenstvedt orienterte fra sine avdelinger, og vi fikk gjennom en videohilsen stifte bekjentskap med en av ungdommene som får tilbud om aktivitet og oppfølging der. Fra Haraldsplass Serio Ung sitt styre møtte Vigdis Anita Gåskjenn, og fra stiftelsen var Astrid Aarhus Byrknes med. Byrknes er samfunns- og myndighetskontakt. Møtet var nyttig for begge parter, og vi har nå fått kontakt og dialog med byråden. Vi ser frem til neste dialogmøte, og vil også ønske Charlotte Spurkeland og hennes rådgivere som var med på møtet lykke til med viktig arbeid for barn og unge i Bergen kommune. Velkommen tilbake!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes