Monthly Archives

november 2019

HBV miljøfyrtårnsertifisert

By | Aktuelt | No Comments

Haraldsplass Barnevern ble i november 2018 godkjent som Miljøfyrtårn. Vi oppfylte da kriteriene for at vår miljøstandard og våre rutiner er i overenstemmelse med kriteriene innen de syv områdene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Vi ønsker å ha et større fokus på hvordan vi kan ta ansvar for miljøet på de ulike områder og at miljøfokus skal prege oss mer i de små og store valgene vi gjør i hverdagen vår. Vi ønsker at Haraldsplass Barnevern skal være en organisasjon med god trivsel og gode holdninger, både til å forvalte ressursene våre på gode måter og skape større bevissthet om hva det betyr i praksis.

Les mer om Miljøfyrtårn