Skip to main content

Haraldsplass Barnevern miljøfyrtårnsertifisert for nye tre år!

11. november 2019

Haraldsplass Barnevern ble i november 2018 godkjent som Miljøfyrtårn for første gang! Vi oppfylte da kriteriene for at vår miljøstandard og våre rutiner er i overenstemmelse med kriteriene innen de syv områdene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Vi ønsker å ha et større fokus på hvordan vi kan ta ansvar for miljøet på de ulike områder og at miljøfokus skal prege oss mer i de små og store valgene vi gjør i hverdagen vår. Vi ønsker at Haraldsplass Barnevern skal være en organisasjon med god trivsel og gode holdninger, både til å forvalte ressursene våre på gode måter og skape større bevissthet om hva det betyr i praksis.

Når vi nå er blitt godkjent for nye tre år, så viser dette at vi tar ansvar for miljø og bærekraft i våre avdelinger. For Haraldsplass Barnevern er det viktig å tenke globalt og handle lokalt! Miljøsertifiseringen bevisstgjør oss på nettopp dette, og vi vil fremover fortsette med det gode arbeidet som gjøres i alle våre avdelinger!

Les mer om Miljøfyrtårn