Skip to main content
Category

Aktuelt

Fra ve. Ørjan Jacobsen, Idar Krumsvik, Kjersti Toppe og Jørn-Henning Theis

Givende møte med Barne- og familieminister Kjersti Toppe

By Aktuelt

Barne- og familieminister Kjersti Toppe besøkte i dag Haraldsplass Serio Ung. Det er ikke første gang at statsråden besøker Haraldsplass Serio Ung, og alle slike møtepunkt og besøk blir satt stor pris på.

Haraldsplass Serio Ung hadde mange viktige temaer å drøfte med statsråden i dag.

Det var en lydhør statsråd som møtte ledelsen i Haraldsplass Serio Ung representert ved adm.dir. i Haraldsplass Diakonale Stiftelse Jørn-Henning Theis, direktør i Haraldsplass Serio Ung, Idar Krumsvik og Enhetsleder Vest, Ørjan Jacobsen.

Adm.dir. i Stiftelsen er også styreleder i Haraldsplass Serio Ung.

Flere temaer ble drøftet bla:

  • Kompetansekrav i barnevernsinstitusjon
  • Konsekvenser etter ny Barnevernslov som kom i 2022, samt oppvekstreform
  • Den ferske rapporten fra Barnevernsinstitusjonsutvalget – NOU 2023:24
  • Hvordan få til et godt samarbeid med helse
  • Viktighet av god kartlegging av barn som har behov for enten hjelpetiltak eller institusjon
  • Haraldsplass Serio Ung sin satsing på å ha en komplett tiltakskjede både på institusjon, hjemmebasert, avlasting og ettervern

-Det ble et godt og givende møte med statsråden i dag. Det er mange viktige og relevante temaer å drøfte som gjelder institusjonsbarnevernet, og vi er opptatt av å tenke barns beste i alt vi gjør, sier Idar Krumsvik som er direktør i Haraldsplass Serio Ung.

Vi takker  for besøket og ønsker Kjersti Toppe velkommen tilbake!

 

FOTO: Maria Grönen

Aktsomhetsredegjørelse Haraldsplass Serio Ung 2022

By Aktuelt

Åpenhetsloven trådte i kraft 01.07.22. Siden da har vi jobbet med å identifisere og vurdere mulig negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i selskapets leverandørkjede og hos samarbeidspartnere.

Vi har oppdatert våre retningslinjer og innkjøpspolitikk for å reflektere forventinger til oss selv, leverandører og samarbeidspartnere.

Alle samarbeidspartnere klassifiseres ut fra en overordnet risikovurdering. Det er etablert oppfølging der vi ser behov for videre identifisering. Samarbeidspartnere vil bli vurdert fortløpende.

Dersom det foreligger høy sannsynlighet for brudd på menneskerettigheter, skal det ikke inngås ny avtale med samarbeidsparten med mindre disse jobber aktivt med forebygging. For eksisterende samarbeidsavtaler skal det sikres tiltak for å begrense omfanget av brudd.

Avdekkes det brudd på menneskerettigheter, skal disse registreres og behandles som avvik i styringssystemet.

Henvendelser til Haraldsplass Serio Ung som gjelder informasjonsplikt og åpenhetsloven, kan gjøres på epost: baerekraft@hs-ung.no

Utfyllende informasjon om åpenhetsloven er tilgjengelig på Forbrukertilsynets nettsider.

 

 

 

 

 

Les aktsomhetsredegjørelse for 2022 her

FOTO: ill. foto fra Unsplash

Vi etablerer institusjonstilbud i Rogaland, og søker miljøterapeuter

By Aktuelt

Haraldsplass Serio Ung har ledige stillinger som miljøterapeuter i nytt institusjonstilbud på Bryne i Rogaland.

Haraldsplass Serio Ung har avdelinger i Vestland og Agder, og har mål om videre vekst og utvikling som ideell leverandør av tjenester innen barnevern.

Vi er nå i etableringsfasen av institusjonstilbud på Bryne i Rogaland, og søker derfor etter miljøterapeuter som ønsker å være med på å etablere en avdeling “fra bunn” av. Boligen er innkjøpt, og vi er nå i gang med rekruttering.

Avdelingen etableres som et gruppe tiltak for inntil 4 plasser, målgruppe Omsorg.

Planlagt oppstart er høsten -23.

Les mer om stillingene og institusjonstilbudet her

FOTO: ill. foto Haraldsplass Serio Ung

Ledig stilling som miljøterapeut ved familie- og oppfølgingsavdelingen

By Aktuelt

Ved Haraldsplass Serio Ung kan du gjøre en forskjell for barn og unge. Nå har vi ledig fast 100 % stilling som miljøterapeut.

Vi ønsker oss fleksible og løsningsorienterte medarbeidere som setter barnas behov i sentrum og har evne til å få kontakt med unge og støtte deres utvikling. Miljøterapeut i familie- og oppfølgingsavdeling, med arbeidssted Bergen. Behov: 100% stilling – fleksibel arbeidstid 35,5 timer uke. Deltid/ringevikarer er også aktuelt.

 

les mer om stillingen her

FOTO: ill. foto Haraldsplass Serio Ung

Bja.rte Grov er ny enhetsleder i Rogaland

Bjarte Grov er ny enhetsleder i Rogaland

By Aktuelt

Det er en glede å ønske Bjarte Grov velkommen som ny ansatt i Haraldsplass Serio Ung, avdeling Rogaland! Grov går inn i denne viktige stillingen fra ca. 1 august. Han får en sentral og viktig rolle i utviklingen av våre barnevernstjenester i Rogaland

Bjarte Grov er utdannet barnevernspedagog og har lang erfaring fra privat og offentlig sektor. Fra 2016 har han vært tilsatt som Direktør ved Rogaland A-senter. Før dette har Bjarte blant annet arbeidet som Nasjonal HR Manager i Kuehne-Nagel. Han har også hatt lederstillinger i Kirkens Bymisjon og ved Stavanger Universitetssykehus. I starten av sin yrkeskarriere var Bjarte nestleder ved et barnevernstiltak i Bergen.

Bjarte Grov har gjennomført ulike topplederprogram og har videreutdanning i psykisk helsearbeid og organisasjonspsykologi.

Vi ser frem til å få Bjarte med på laget vårt!

 

FOTO: Haraldsplass Serio Ung

Illustrasjonsfoto

Er du vår nye seniorrådgiver?

By Aktuelt

Haraldsplass Serio Ung har ledig stilling innenfor områdene fagstøtte barnevern og HR.

Haraldsplass Serio Ung har avdelinger i Vestland, Agder og i Rogaland. Vi har tiltak innenfor områdene hjemmebaserte oppfølgingstjenester, institusjonsplasser, avlastning og ettervern. Vi har en tydelig ambisjon om videre vekst og utvikling som ideell leverandør av tjenester innen barnevern. Denne stillingen er en del av denne satsingen og er delt på ansvarsområdene fagstøtte Barnevern og HR

Vi søker nå etter en seniorrådgiver som har barnevernsfaglig kompetanse og erfaring fra arbeid med HR arbeid innenfor personal- og kompetanseplanlegging.

 

Les mer om stillingen her

FOTO: ill.foto Haraldsplass Serio Ung

Spennende og utviklende lederstilling ved Haraldsplass Serio Ung

By Aktuelt

Stillingen som enhetsleder i Haraldsplass Serio Ung, Rogaland, er nyopprettet da vi nå er under etablering i Rogaland, nærmere bestemt på Jæren. Det er i første omgang planlagt oppstart av to institusjonsavdelinger i dette området. Ledergruppen i Rogaland vil bestå av enhetsleder og avdelingsledere. Enhetsleder rapporterer til regionleder.

Haraldsplass Serio Ung er en ideell aktør innen barnevern i Agder og Vestland. Tiltakene våre tilbyr tjenester innen hjemmebaserte oppfølgingstjenester, institusjonsplasser, avlastning og ettervern.

Stillingen som enhetsleder i Haraldsplass Serio Ung, Rogaland, er nyopprettet da vi nå er under etablering i Rogaland, nærmere bestemt på Jæren. Det er i første omgang planlagt oppstart av to institusjonsavdelinger i dette området. Ledergruppen i Rogaland vil bestå av enhetsleder og avdelingsledere. Enhetsleder rapporterer til regionleder.

Som enhetsleder vil du bidra med å etablere institusjons avdelinger for ungdom i alderen 13 – 19 år, sikre god kvalitet og medvirkning, samt videreutvikle med tilbud innen oppfølging, avlastning og ettervern. Dette vil du gjøre i tett samarbeid med avdelingsledere, øvrige ledere, fagstab og støttefunksjoner innenfor områdene økonomi, HR, IT og innkjøp.

Du vil ha budsjett-, resultat- og personalansvar for enheten. Enhetsleder har også administrative oppgaver knyttet til personal, rapportering, internkontroll, samt budsjett- og økonomistyring.

Som leder i Haraldsplass Serio Ung vil du ha lederansvar utover normal arbeidstid og vil være en del av enhetens bakvaktsordning.

Les mer om stillingen

FOTO: ill.foto

Fra ve: Silje Myklebust, Ole Jacob Broch, Vigdis Anita Gåskjenn, Idar Krumsvik, Linn Kristin Langley Engø, Jørn-Henning Theis, Line Jacobsen, Arvid Møll

Ordføreren og byråd for sosiale tjenester og barnevern i Bergen kommune kom på besøk til Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

By Aktuelt

Fredag 13.janaur var vi så heldige å få storfint besøk fra Bergen kommune.

Den nyvalgte ordføreren Linn Kristin Langley Engø og ny byråd for sosiale tjenester og barnevern Line Jacobsen møtte representanter fra Stiftelsen og Haraldsplass Serio Ung AS.

Ordfører og byråd hadde også med seg sine politiske rådgivere, Ida Asplund og Ole Jacob Broch. I tillegg fikk vi stifte bekjentskap med Silje Myklebust som er rådgiver i byrådsavdelingen for sosiale tjenester og barnevern og som arbeider spesifikt med den kommunale barnevernstjenesten.

Det er alltid hyggelig å ta imot våre myndigheter og samarbeidspartnere enten de er lokale eller mer sentrale.

Når både ordfører og byråd tar seg tid til å besøke oss, så gir det anerkjennelse og uttrykker vilje til samarbeid og samhandling.

Det var Haraldsplass Diakonale Stiftelse som tok initiativ til dette besøket som omfattet både møte med god orientering og dialog, men også en omvisning i Haraldsplass Helsecampus. Selve møtet ble holdt på Søsterhjemmet som så alltid utgjør en fin ramme rundt ulike besøk som vi har.

Ordføreren og byråd fikk møte adm.dir. Jørn-Henning Theis, Vigdis Anita Gåskjenn og Astrid Aarhus Byrknes fra Stiftelsen.

Fra den nye virksomheten innenfor barnevern, Haraldsplass Serio Ung, fikk ordfører og byråd bli kjent med Idar Krumsvik som ny direktør i Haraldsplass Serio Ung, og Arvid Møll som er ny regionleder i Haraldsplass Serio Ung.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse er formålsdrevet, og alt arbeid i Stiftelsen og virksomhetene for øvrig er basert på et kristent verdigrunnlag.

Gjennom orienteringen om Stiftelsen fikk Bergenspolitikerne et innblikk i historien og tradisjonene på Haraldsplass, samt et blikk utøver og fremover.

Hvordan styrker vi oss i fremtiden? Hvordan kan vi som Stiftelse bidra som en relevant samfunnsaktør og hjelpe våre medmennesker som trenger oss?

Haraldsplass Serio Ung ble presentert av Idar Krumsvik og Arvid Møll.

Virksomheten er opptatt av det kunnskapsbaserte barnevern.

Det ble en fin samtale om viktigheten av forebygging i hele oppvekstområdet. Vi må ha fokus på å hjelpe barna der de er.

-Det er uhyre viktig for oss å være klare på hvordan vi skal hjelpe. Alle barn og unge er forskjellige, og hjelpen må gjenspeile dette, sa Idar Krumsvik når han orienterte om hvordan Haraldsplass Serio Ung arbeider.

Jørn-Henning Theis som er adm.dir. i Stiftelsen pekte på viktigheten av å samhandle godt mellom Bergen kommune og Haraldsplass Serio Ung.

-Vi ønsker samhandling med kommune, vi ønsker å bidra og deler gjerne vår kompetanse innenfor barnevern raust, sier Jørn-Henning Theis til et oppfølgingsspørsmål fra ordføreren.

Ordfører og byråd for sosiale tjenester og barnevern satte pris på å bli invitert. De gav uttrykk for at besøket var nyttig og de hadde fått bedre innsikt i helheten i det Haraldsplass Diakonale Stiftelse driver med.

-Ideelle organisasjoner som Haraldsplass Diakonale Stiftelse er viktige i byen vår, og vi ønsker en god miks mellom ideelle og offentlige tjenester, sier Linn Kristin Langley Engø i samtalen. Hun og legger også til at det var både spennende og lærerikt å møte Stiftelsen og Haraldsplass Serio Ung.

Byråd for sosiale tjenester og barnevern, Line Jacobsen er enig med ordføreren og legger til:

-Vi må legge vekt på kvalitet og kompetanse i de tjenestene som kommunen har ute på anbud. Kvalitet er viktig og avgjørende, sa Line Jacobsen.

Besøket ble avsluttet med en omvisning i de nye arealene i Haraldsplass Helsecampus, og det var enighet om at vi må fortsette dialogen og samarbeidet.

 

 

 

FOTO/TEKST: Astrid Aarhus Byrknes