Category

Aktuelt

Fra ve: Silje Myklebust, Ole Jacob Broch, Vigdis Anita Gåskjenn, Idar Krumsvik, Linn Kristin Langley Engø, Jørn-Henning Theis, Line Jacobsen, Arvid Møll

Ordføreren og byråd for sosiale tjenester og barnevern i Bergen kommune kom på besøk til Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

By | Aktuelt

Fredag 13.janaur var vi så heldige å få storfint besøk fra Bergen kommune.

Den nyvalgte ordføreren Linn Kristin Langley Engø og ny byråd for sosiale tjenester og barnevern Line Jacobsen møtte representanter fra Stiftelsen og Haraldsplass Serio Ung AS.

Ordfører og byråd hadde også med seg sine politiske rådgivere, Ida Asplund og Ole Jacob Broch. I tillegg fikk vi stifte bekjentskap med Silje Myklebust som er rådgiver i byrådsavdelingen for sosiale tjenester og barnevern og som arbeider spesifikt med den kommunale barnevernstjenesten.

Det er alltid hyggelig å ta imot våre myndigheter og samarbeidspartnere enten de er lokale eller mer sentrale.

Når både ordfører og byråd tar seg tid til å besøke oss, så gir det anerkjennelse og uttrykker vilje til samarbeid og samhandling.

Det var Haraldsplass Diakonale Stiftelse som tok initiativ til dette besøket som omfattet både møte med god orientering og dialog, men også en omvisning i Haraldsplass Helsecampus. Selve møtet ble holdt på Søsterhjemmet som så alltid utgjør en fin ramme rundt ulike besøk som vi har.

Ordføreren og byråd fikk møte adm.dir. Jørn-Henning Theis, Vigdis Anita Gåskjenn og Astrid Aarhus Byrknes fra Stiftelsen.

Fra den nye virksomheten innenfor barnevern, Haraldsplass Serio Ung, fikk ordfører og byråd bli kjent med Idar Krumsvik som ny direktør i Haraldsplass Serio Ung, og Arvid Møll som er ny regionleder i Haraldsplass Serio Ung.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse er formålsdrevet, og alt arbeid i Stiftelsen og virksomhetene for øvrig er basert på et kristent verdigrunnlag.

Gjennom orienteringen om Stiftelsen fikk Bergenspolitikerne et innblikk i historien og tradisjonene på Haraldsplass, samt et blikk utøver og fremover.

Hvordan styrker vi oss i fremtiden? Hvordan kan vi som Stiftelse bidra som en relevant samfunnsaktør og hjelpe våre medmennesker som trenger oss?

Haraldsplass Serio Ung ble presentert av Idar Krumsvik og Arvid Møll.

Virksomheten er opptatt av det kunnskapsbaserte barnevern.

Det ble en fin samtale om viktigheten av forebygging i hele oppvekstområdet. Vi må ha fokus på å hjelpe barna der de er.

-Det er uhyre viktig for oss å være klare på hvordan vi skal hjelpe. Alle barn og unge er forskjellige, og hjelpen må gjenspeile dette, sa Idar Krumsvik når han orienterte om hvordan Haraldsplass Serio Ung arbeider.

Jørn-Henning Theis som er adm.dir. i Stiftelsen pekte på viktigheten av å samhandle godt mellom Bergen kommune og Haraldsplass Serio Ung.

-Vi ønsker samhandling med kommune, vi ønsker å bidra og deler gjerne vår kompetanse innenfor barnevern raust, sier Jørn-Henning Theis til et oppfølgingsspørsmål fra ordføreren.

Ordfører og byråd for sosiale tjenester og barnevern satte pris på å bli invitert. De gav uttrykk for at besøket var nyttig og de hadde fått bedre innsikt i helheten i det Haraldsplass Diakonale Stiftelse driver med.

-Ideelle organisasjoner som Haraldsplass Diakonale Stiftelse er viktige i byen vår, og vi ønsker en god miks mellom ideelle og offentlige tjenester, sier Linn Kristin Langley Engø i samtalen. Hun og legger også til at det var både spennende og lærerikt å møte Stiftelsen og Haraldsplass Serio Ung.

Byråd for sosiale tjenester og barnevern, Line Jacobsen er enig med ordføreren og legger til:

-Vi må legge vekt på kvalitet og kompetanse i de tjenestene som kommunen har ute på anbud. Kvalitet er viktig og avgjørende, sa Line Jacobsen.

Besøket ble avsluttet med en omvisning i de nye arealene i Haraldsplass Helsecampus, og det var enighet om at vi må fortsette dialogen og samarbeidet.

 

 

 

FOTO/TEKST: Astrid Aarhus Byrknes

Haraldsplass Serio Ung er ny virksomhet fra 1.januar 2023

By | Aktuelt

Det har gjennom høsten 2022 arbeidet med en virksomhetsoverdragelse fra 1.1.23 av Haraldsplass Barnevern til Haraldsplass Serio Ung. Arbeidet med virksomhetsoverdragelsen er ivaretatt av en egen prosjektgruppe med representanter fra arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonen samt verneombud.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse kjøpte våren 2022 selskapet Serio Ungdomssenter AS i Agder. Selskapet ble deretter registrert og godkjent som ideelt AS med egne vedtekter i tråd med Stiftelsens verdigrunnlag og formål. Selskapet ble registrert som Haraldsplass Serio AS. Gjennom virksomhetsoverdragelsen har selskapet fått navnet Haraldsplass Serio Ung AS.

Med nytt selskap og ny organisering av virksomheten er Haraldsplass Serio Ung klar til arbeide for barns beste i en viktig tjeneste på samfunnets vegne.

Haraldsplass Serio Ung er godkjent som ideelt AS både juridisk ift nødvendige registre, og faktisk ift til tjenestene som gis på vegne av det offentlige.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse eier 100% av aksjene.

Haraldsplass Serio Ung har avtaler med ulike kommuner, Bufdir og Bufetat.

Alle avtaler og betingelser for ansatte i Haraldsplass Barnevern og Haraldsplass Serio er de samme, tariffavtaler etc.  overføres til Haraldsplass Serio Ung AS.

Haraldsplass Serio Ung har for tiden barnevernsinstitusjoner i Vestland og Agder. I løpet av vår 2023 har vi som ambisjoner å starte opp med en barnevernsinstitusjon med to avdelinger i Rogaland.

Virksomhetens hovedkontor er på Haraldsplass, Ulriksdal 6. Haraldsplass Serio Ung har også avdelingskontor i Agder.

Idar Krumsvik er ny direktør for Haraldsplass Serio Ung.

Nettsiden vil fortløpende bli oppdatert.

FOTO: illustrasjonsfoto

Spennende lederstilling i Haraldsplass Serio Ung AS

By | Aktuelt

Haraldsplass Serio Ung AS er et nytt selskap fra 1.januar 2023. Haraldsplass Barnevern og Haraldsplass Serio blir slått sammen til en ny organisasjon, og vi trenger flere med på laget. Nå søker vi enhetsleder.

Vil du være med å utvikle fremtidens barnevern? Haraldsplass Serio Ung AS har ledig stilling som enhetsleder. Vi har et godt arbeidsmiljø som har fokus på barns beste,  fag, kompetanse og kvalitet. Den nye organisasjonen skal være på plass fra 1.januar 2023. Nå søker vi enhetsleder til Bergen.

Klikk her for å lese mer om stillingen

Mer enn bare en jobb? Vi trenger deg på laget!

By | Aktuelt

Haraldsplass Barnevern trenger deg som er miljøterapeut og som ønsker å være med å gjøre en forskjell for barn og unge som trenger omsorg og hjelp i hverdagen.

Nå har vi ledige stillinger, også nattevakter. SØKNADSFRIST 28.august.

Bli med på laget, og vær med på å utføre et viktig samfunnsoppdrag sammen med gode og dyktige kollegaer.

Velkommen som søker til Haraldsplass barnevern.

Miljøterapeutstillinger i medleverturnus og i hjemmebasert oppfølging (Søknadsfrist 28.08.2022) | Yrkesfokus.no

Vi trenger flere miljøterapeuter til Haraldsplass Barnevern

By | Aktuelt

Haraldsplass Barnevern er i vekst og vi søker derfor etter dyktige miljøterapeuter til våre barnevernsinstitusjoner.

Vil du være med på laget til Haraldsplass Barnevern? Vi trenger dyktige medarbeidere som vil være med sette barns beste i fokus, og som vil være med å utvikle barnevernstjenesten i ideell sektor.

Vi trenger:

  • Våkende nattevakter ca 65% faste stillinger
  • Sommervikarer i 100% medleverturnus med mulighet for fast ansettelse
Les mer om stillingene her.

FOTO: ill.foto

Vi trenger flere medarbeidere!

By | Aktuelt, Ledig stillinger

Haraldsplass Barnevern er i utvikling og vekst. Vi søker nå miljøterapeuter som vil arbeide sammen med oss og være en del av et utviklinde og spennende arbeidsmiljø. Har du lyst å være med oss på laget? Søk da vel!

Følg lenken og ta en nærmere titt på Haraldsplass Barnevern sin stillingsutlysning:

https://www.facebook.com/Yrkesfokus/posts/2900875510172981

Lenke til en annen side

FOTO: Haraldsplass barnevern. Illustrasjon

Statsråd Toppe sammen med Daglig leder Arvid Møll og Avd.leder Heine Andreassen.

Barne- og Familieminister Kjersti Toppe til Haraldsplass Barnevern!

By | Aktuelt

Den nye Barne- og Familieminsteren Kjersti Toppe besøkte Haraldsplass Barnevern for føste gang mandag 22.11.21

Toppe kom sammen med en liten delegasjon fra departementet for å lytte og lære.

Daglig leder ved Haraldsplass Barnevern, Arvid Møll orienterte statsråden og sammen med avd.leder Heime Andreassen fikk de satt fokus på hvordan Haraldsplass Barnevern driver sine avdelinger. Gjennom orientering, samtale og dialog fikk Stasråden innblikk i både utfordringer og muligheter som barnevernet har. Adm.dir. ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse var vertskap for besøket, og det ble olgså tid til en kjapp omvisning i de nye sambruksarealene ved Haraldsplass Helsecampus!

-For Haraldsplass Barnevern er kompetanse og kvalitet avgjørende! Barns beste, og en tjeneste der de voksne ser barna og de unge er avgjørende, sier Arvid Møll som er daglig leder i Haraldsplass barnevern i møte med Statsråden.

Statsråd Kjersti Toppe er takknemlig for å få innblikk og bli kjent med Haraldsplass Barnevern og sier:

-Det var nyttig og interessant å høre om erfaringene Haraldsplass Barnevern har gjort seg, og jeg tar det med meg inn i mitt arbeid på dette fagfeltet.

Vi takker for besøket, og ser frem til god dialog med Statsråden og departementet fremover!

Haraldsplass Barnevern miljøfyrtårnsertifisert for nye tre år!

By | Aktuelt

Haraldsplass Barnevern ble i november 2018 godkjent som Miljøfyrtårn for første gang! Vi oppfylte da kriteriene for at vår miljøstandard og våre rutiner er i overenstemmelse med kriteriene innen de syv områdene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Vi ønsker å ha et større fokus på hvordan vi kan ta ansvar for miljøet på de ulike områder og at miljøfokus skal prege oss mer i de små og store valgene vi gjør i hverdagen vår. Vi ønsker at Haraldsplass Barnevern skal være en organisasjon med god trivsel og gode holdninger, både til å forvalte ressursene våre på gode måter og skape større bevissthet om hva det betyr i praksis.

Når vi nå er blitt godkjent for nye tre år, så viser dette at vi tar ansvar for miljø og bærekraft i våre avdelinger. For Haraldsplass Barnevern er det viktig å tenke globalt og handle lokalt! Miljøsertifiseringen bevisstgjør oss på nettopp dette, og vi vil fremover fortsette med det gode arbeidet som gjøres i alle våre avdelinger!

Les mer om Miljøfyrtårn

Haraldsplass Barnevern vant stor avtale med Bergen kommune

By | Aktuelt

For første gang har Haraldsplass Barnevern inngått en seksårs kontakt med Bergen kommune om oppfølgingstjenester og avlastningstiltak. «Dette gir oss langt bedre forutsigbarhet og mulighet for ytterligere utvikle vårt tilbud til ungdom og familier som trenger en miljøterapeut i krevende tider.»

For lederen av Haraldsplass Barnevern, Arvid Møll og hans team på 15 lærere, barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og sykepleiere i avdelingen som vant anbudet, betyr kontrakten svært mye. ”Det er stor forskjell å vinne en kontakt på seks år og fire år som vi har hatt tidligere. Dette gir oss en betydelig større forutsigbarhet som gjør at vi kan styrke avdelingen ytterligere. Vi følger til enhver tid opp mellom 40 og 60 hjemmeboende barn,” forklarer Arvid Møll.

Flere tilbud

”Dette er hjelpetiltak som er hjemlet  i Barnevernsloven som omfatter barn i alderen syv til 20 år.  Som følge av kontrakten vi har inngått, vil vi åpne en avlastningsavdeling  for barn som bor i fosterhjem. Denne vil bli lagt til Vestlivegen på Garnes. En viktig del av dette avlastningstilbudet vil være å utvikle et godt aktivitetstilbud sammen med undervisningsgården på Garnes og de unike mulighetene dette gårds- og friluftsområdet gir. Avlastningsavdelingen vil åpne i september i år.

Frivillige

Vi vil fremover ha fokus på å komme i kontakt med frivillige som i samarbeid med våre terapeuter, kan gi vårt tilbud en ny og ekstra dimensjon. Dette kan være personer som ønsker å bidra med sin kunnskap i forhold til aktiviteter som for eksempel foto, data, håndarbeid, matlaging, leksehjelp og lignende. Det er bare å ta kontakt,” avslutter Møll.

God bedømmelse

I begrunnelsen fra Bergen kommune ved kontraktstildelingen heter det blant annet:

Kommunen vurderer at tilbudet er gjennomgående svært godt besvart. Det vurderes meget høyt nivå på det som tilbys av tjenester. Tjenestene som beskrives anses å kunne dekke kommunens behov. Tilbudet er velbegrunnet både faglig og metodisk. Tilbyder viser svært god forståelse for oppdraget. Samarbeid med bruker og øvrig hjelpeapparat er godt beskrevet. Når det gjelder håndtering av uforutsette hendelser blir disse godt ivaretatt. Rutiner for opplæring og veiledning av ansatte vurderes som meget godt sikret. Tilbudet er godt og systematisk og viser gode eksempler på ideell merverdi som leverandør planlegger å iverksette. Reflektert holdning til bruk av frivillige.

Plan for hvordan oppdrag knyttet til døgnavlastning skal bygges opp vurderes som hensiktsmessig og gjennomførbart.

Klikk her for å lese hele Magasinet Haraldsplass

Tekst og foto: Torbjørn Wilhelmsen, wikos.no