Skip to main content
Category

Aktuelt

Ny sertifiseringsrunde gjennomført

By Aktuelt

Ny gruppe med dyktige ansatte fra HSU Agder, Rogaland, Vestland og 4 ansatte fra Stiftelsen Grip fullførte siste dag av sertifiseringen i kartleggingsverktøy EuroADAD👏.

Nå er det praktisk trening ute på våre avdelinger som er i fokus fremover. Månedlige nettverksmøter sikrer god implementering av kartleggingsverktøyene EuroADAD, Audit og Dudit😊 Vi har nå nærmere 40 ansatte som har fått sertifisering gjennom 2023 og så lang i 2024.

Dette blir bra👍

Fra ve: Oda Sivertsen (politisk rådgiver) Lene Stenstvedt, Lene Thorgersen, Hege Verpe (rådgiver barnevernstjenesten) Charlotte Spurkeland (byråd) Idar Krumsvik, Vigdis Anita Gåskjenn og Arvid Møll

Byråd Charlotte Spurkeland besøkte Haraldsplass Serio Ung

By Aktuelt

Byråd i Bergen for barnevern, sosiale tjenester og mangfold, Charlotte Spurkeland (H) besøkte Haraldsplass Serio Ung. Byråd Spurkeland tiltrådde denne viktige tjenesten etter kommunevalget høsten 2023.

 

Det er alltid givende å ta imot våre politikere og beslutningstakere. Byråd Charlotte Spurkeland møtte Haraldsplass Serio Ung med engasjement og tillit. Hun var oppriktig interessert og fikk gjennom besøket god kontakt med direktør Idar Krumsvik, regionleder i Vestland, Arvid Møll, samt de to avdelingslederne som arbeider med barn og unge i avdeling for oppfølging i hjemmet og avlastning. De to engasjerte avdelingslederne Lene Thorgersen og Lene Stenstvedt orienterte fra sine avdelinger, og vi fikk gjennom en videohilsen stifte bekjentskap med en av ungdommene som får tilbud om aktivitet og oppfølging der. Fra Haraldsplass Serio Ung sitt styre møtte Vigdis Anita Gåskjenn, og fra stiftelsen var Astrid Aarhus Byrknes med. Byrknes er samfunns- og myndighetskontakt. Møtet var nyttig for begge parter, og vi har nå fått kontakt og dialog med byråden. Vi ser frem til neste dialogmøte, og vil også ønske Charlotte Spurkeland og hennes rådgivere som var med på møtet lykke til med viktig arbeid for barn og unge i Bergen kommune. Velkommen tilbake!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Aktsomhetsredegjørelse og Likestillingsredegjørelse for Haraldsplass Serio Ung 2023

By Aktuelt

Åpenhetsloven trådte i kraft 01.07.22. Siden da har vi jobbet med å identifisere og vurdere mulig negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i selskapets leverandørkjede og hos samarbeidspartnere.

Vi har oppdatert våre retningslinjer og innkjøpspolitikk for å reflektere forventinger til oss selv, leverandører og samarbeidspartnere.

Alle samarbeidspartnere klassifiseres ut fra en overordnet risikovurdering. Det er etablert oppfølging der vi ser behov for videre identifisering. Samarbeidspartnere vil bli vurdert fortløpende.

Dersom det foreligger høy sannsynlighet for brudd på menneskerettigheter, skal det ikke inngås ny avtale med samarbeidsparten med mindre disse jobber aktivt med forebygging. For eksisterende samarbeidsavtaler skal det sikres tiltak for å begrense omfanget av brudd.

Avdekkes det brudd på menneskerettigheter, skal disse registreres og behandles som avvik i styringssystemet.

Henvendelser til Haraldsplass Serio Ung som gjelder informasjonsplikt og åpenhetsloven, kan gjøres på epost: baerekraft@hs-ung.no

Utfyllende informasjon om åpenhetsloven er tilgjengelig på Forbrukertilsynets nettsider.

 

Les aktsomhetsredegjørelsen her
Likestillingsredegjørelse 2023 Haraldsplass Serio Ung

Monica Gravdal ansatt som Enhetsleder/Regionleder i Rogaland.

By Aktuelt

«Dette er en spennende nyhet og vi ser virkelig frem til å få Monica med på laget, hennes omfattende erfaring fra fagfeltet vil være uvurderlig i den faglige og strategiske videreutviklingen av Haraldsplass Serio Ung.» uttaler Direktør Idar Krumsvik.

Monica har siden 2018 fungert som avdelingsleder ved Stavanger Akuttsenter ungdom, der hun også har deltatt som enhetsleder i perioder. Hun har tidligere arbeidet innen fosterhjemsarbeid og beredskapshjem som konsulent. I tillegg er hun godkjent PMTO-terapeut og sertifisert Handlekraftagent. Hun er utdannet Barnevernspedagog fra Universitetet i Stavanger i 1995.

Mens hun er ansatt som regionsleder, vil Gravdal i en periode også fungere som enhetsleder for avdelingene Hognestad og Eikeland, i påvente HSUs sin videre utvidelse i Rogaland. Hun starter i sin nye stilling den 27. mai.

Fra ve. Ørjan Jacobsen, Idar Krumsvik, Kjersti Toppe og Jørn-Henning Theis

Givende møte med Barne- og familieminister Kjersti Toppe

By Aktuelt

Barne- og familieminister Kjersti Toppe besøkte i dag Haraldsplass Serio Ung. Det er ikke første gang at statsråden besøker Haraldsplass Serio Ung, og alle slike møtepunkt og besøk blir satt stor pris på.

Haraldsplass Serio Ung hadde mange viktige temaer å drøfte med statsråden i dag.

Det var en lydhør statsråd som møtte ledelsen i Haraldsplass Serio Ung representert ved adm.dir. i Haraldsplass Diakonale Stiftelse Jørn-Henning Theis, direktør i Haraldsplass Serio Ung, Idar Krumsvik og Enhetsleder Vest, Ørjan Jacobsen.

Adm.dir. i Stiftelsen er også styreleder i Haraldsplass Serio Ung.

Flere temaer ble drøftet bla:

  • Kompetansekrav i barnevernsinstitusjon
  • Konsekvenser etter ny Barnevernslov som kom i 2022, samt oppvekstreform
  • Den ferske rapporten fra Barnevernsinstitusjonsutvalget – NOU 2023:24
  • Hvordan få til et godt samarbeid med helse
  • Viktighet av god kartlegging av barn som har behov for enten hjelpetiltak eller institusjon
  • Haraldsplass Serio Ung sin satsing på å ha en komplett tiltakskjede både på institusjon, hjemmebasert, avlasting og ettervern

-Det ble et godt og givende møte med statsråden i dag. Det er mange viktige og relevante temaer å drøfte som gjelder institusjonsbarnevernet, og vi er opptatt av å tenke barns beste i alt vi gjør, sier Idar Krumsvik som er direktør i Haraldsplass Serio Ung.

Vi takker  for besøket og ønsker Kjersti Toppe velkommen tilbake!

 

FOTO: Maria Grönen

Aktsomhetsredegjørelse Haraldsplass Serio Ung 2022

By Aktuelt

Åpenhetsloven trådte i kraft 01.07.22. Siden da har vi jobbet med å identifisere og vurdere mulig negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i selskapets leverandørkjede og hos samarbeidspartnere.

Vi har oppdatert våre retningslinjer og innkjøpspolitikk for å reflektere forventinger til oss selv, leverandører og samarbeidspartnere.

Alle samarbeidspartnere klassifiseres ut fra en overordnet risikovurdering. Det er etablert oppfølging der vi ser behov for videre identifisering. Samarbeidspartnere vil bli vurdert fortløpende.

Dersom det foreligger høy sannsynlighet for brudd på menneskerettigheter, skal det ikke inngås ny avtale med samarbeidsparten med mindre disse jobber aktivt med forebygging. For eksisterende samarbeidsavtaler skal det sikres tiltak for å begrense omfanget av brudd.

Avdekkes det brudd på menneskerettigheter, skal disse registreres og behandles som avvik i styringssystemet.

Henvendelser til Haraldsplass Serio Ung som gjelder informasjonsplikt og åpenhetsloven, kan gjøres på epost: baerekraft@hs-ung.no

Utfyllende informasjon om åpenhetsloven er tilgjengelig på Forbrukertilsynets nettsider.

 

 

 

 

 

Les aktsomhetsredegjørelse for 2022 her

FOTO: ill. foto fra Unsplash

Vi etablerer institusjonstilbud i Rogaland, og søker miljøterapeuter

By Aktuelt

Haraldsplass Serio Ung har ledige stillinger som miljøterapeuter i nytt institusjonstilbud på Bryne i Rogaland.

Haraldsplass Serio Ung har avdelinger i Vestland og Agder, og har mål om videre vekst og utvikling som ideell leverandør av tjenester innen barnevern.

Vi er nå i etableringsfasen av institusjonstilbud på Bryne i Rogaland, og søker derfor etter miljøterapeuter som ønsker å være med på å etablere en avdeling “fra bunn” av. Boligen er innkjøpt, og vi er nå i gang med rekruttering.

Avdelingen etableres som et gruppe tiltak for inntil 4 plasser, målgruppe Omsorg.

Planlagt oppstart er høsten -23.

Les mer om stillingene og institusjonstilbudet her

FOTO: ill. foto Haraldsplass Serio Ung

Ledig stilling som miljøterapeut ved familie- og oppfølgingsavdelingen

By Aktuelt

Ved Haraldsplass Serio Ung kan du gjøre en forskjell for barn og unge. Nå har vi ledig fast 100 % stilling som miljøterapeut.

Vi ønsker oss fleksible og løsningsorienterte medarbeidere som setter barnas behov i sentrum og har evne til å få kontakt med unge og støtte deres utvikling. Miljøterapeut i familie- og oppfølgingsavdeling, med arbeidssted Bergen. Behov: 100% stilling – fleksibel arbeidstid 35,5 timer uke. Deltid/ringevikarer er også aktuelt.

 

les mer om stillingen her

FOTO: ill. foto Haraldsplass Serio Ung

Bja.rte Grov er ny enhetsleder i Rogaland

Bjarte Grov er ny enhetsleder i Rogaland

By Aktuelt

Det er en glede å ønske Bjarte Grov velkommen som ny ansatt i Haraldsplass Serio Ung, avdeling Rogaland! Grov går inn i denne viktige stillingen fra ca. 1 august. Han får en sentral og viktig rolle i utviklingen av våre barnevernstjenester i Rogaland

Bjarte Grov er utdannet barnevernspedagog og har lang erfaring fra privat og offentlig sektor. Fra 2016 har han vært tilsatt som Direktør ved Rogaland A-senter. Før dette har Bjarte blant annet arbeidet som Nasjonal HR Manager i Kuehne-Nagel. Han har også hatt lederstillinger i Kirkens Bymisjon og ved Stavanger Universitetssykehus. I starten av sin yrkeskarriere var Bjarte nestleder ved et barnevernstiltak i Bergen.

Bjarte Grov har gjennomført ulike topplederprogram og har videreutdanning i psykisk helsearbeid og organisasjonspsykologi.

Vi ser frem til å få Bjarte med på laget vårt!

 

FOTO: Haraldsplass Serio Ung

Illustrasjonsfoto

Er du vår nye seniorrådgiver?

By Aktuelt

Haraldsplass Serio Ung har ledig stilling innenfor områdene fagstøtte barnevern og HR.

Haraldsplass Serio Ung har avdelinger i Vestland, Agder og i Rogaland. Vi har tiltak innenfor områdene hjemmebaserte oppfølgingstjenester, institusjonsplasser, avlastning og ettervern. Vi har en tydelig ambisjon om videre vekst og utvikling som ideell leverandør av tjenester innen barnevern. Denne stillingen er en del av denne satsingen og er delt på ansvarsområdene fagstøtte Barnevern og HR

Vi søker nå etter en seniorrådgiver som har barnevernsfaglig kompetanse og erfaring fra arbeid med HR arbeid innenfor personal- og kompetanseplanlegging.

 

Les mer om stillingen her

FOTO: ill.foto Haraldsplass Serio Ung