Skip to main content

Givende møte med Barne- og familieminister Kjersti Toppe

14. november 2023
Fra ve. Ørjan Jacobsen, Idar Krumsvik, Kjersti Toppe og Jørn-Henning Theis

Barne- og familieminister Kjersti Toppe besøkte i dag Haraldsplass Serio Ung. Det er ikke første gang at statsråden besøker Haraldsplass Serio Ung, og alle slike møtepunkt og besøk blir satt stor pris på.

Haraldsplass Serio Ung hadde mange viktige temaer å drøfte med statsråden i dag.

Det var en lydhør statsråd som møtte ledelsen i Haraldsplass Serio Ung representert ved adm.dir. i Haraldsplass Diakonale Stiftelse Jørn-Henning Theis, direktør i Haraldsplass Serio Ung, Idar Krumsvik og Enhetsleder Vest, Ørjan Jacobsen.

Adm.dir. i Stiftelsen er også styreleder i Haraldsplass Serio Ung.

Flere temaer ble drøftet bla:

  • Kompetansekrav i barnevernsinstitusjon
  • Konsekvenser etter ny Barnevernslov som kom i 2022, samt oppvekstreform
  • Den ferske rapporten fra Barnevernsinstitusjonsutvalget – NOU 2023:24
  • Hvordan få til et godt samarbeid med helse
  • Viktighet av god kartlegging av barn som har behov for enten hjelpetiltak eller institusjon
  • Haraldsplass Serio Ung sin satsing på å ha en komplett tiltakskjede både på institusjon, hjemmebasert, avlasting og ettervern

-Det ble et godt og givende møte med statsråden i dag. Det er mange viktige og relevante temaer å drøfte som gjelder institusjonsbarnevernet, og vi er opptatt av å tenke barns beste i alt vi gjør, sier Idar Krumsvik som er direktør i Haraldsplass Serio Ung.

Vi takker  for besøket og ønsker Kjersti Toppe velkommen tilbake!

 

FOTO: Maria Grönen