Skip to main content

Dette er Siljuslåtten Sykehjem

19. februar 2019
Siljuslåtten Sykehjem

Haraldsplass Diakonale Stiftelse står for driften når Siljuslåtten sykehjem åpner for 90 beboere april 2019.

– Dette er en gledens dag og jeg ser virkelig fram til vi får åpnet sykehjemmet, sa byrådsleder Harald Schjelderup da driftsavtalen for Siljuslåtten sykehjem ble signert av Haraldsplass Diakonale Stiftelse og Bergen kommune.

Byrådsleder Schjelderup kaller avtalen en milepæl. Det er nemlig første gang at Bergen kommune har gjennomført en konkurranse for et sykehjem med forbehold om at driften skal utføres av en ideell samarbeidspartner.

– Dette er utrolig spennende. Haraldsplass Diakonale Stiftelse ønsker å bidra positivt i samfunnet, og vi har et høyt ambisjonsnivå når det gjelder å ta vare på de eldre, sa administrerende direktør i stiftelsen Jørn-Henning Theis.

Sykehjemmet blir et langtidssykehjem med ni bogrupper for ti beboere i hver gruppe. De 90 beboerne som kan flytte inn neste vår får hver sine rom på 28 kvadrat.

Fremtidsrettede løsninger

I planen «Omsorg med kunnskap» påpekes det at «utformingen av fremtidens sykehjem må ta høyde for en forventet økende andel beboere med demenssykdom».

Derfor er det lagt vekt på demenstilpasning i løsningene som er valgt på sykehjemmet. Bogruppene får rause og lyse oppholdsarealer som vender ut mot atriehager. I hagene vil det bli mulig å være ute hele året, takket være skjerming fra vær og vind, samt varmekabler i gangveiene.

Sykehjemmet får i tillegg to aktivitetsrom, der det kan tilrettelegges for trening og andre fysiske aktiviteter, samt en romslig kantine som også kan brukes til større sosiale samlinger.

Takket være sensorteknologi, såkalte «nettvarder» og alarmsmykker, skal beboerne kunne bevege seg fritt rundt i bygget, uten å møte låste dører. Trådløst nett på hele institusjonen øker fleksibiliteten for teknologiske løsninger i fremtiden.

Møteplass for barn og eldre

Siljuslåtten sykehjem ligger 200 meter fra bybanestoppet på Råstølen. Området har to barnehager i gangavstand til sykehjemmet, noe som kan gi muligheter for møteplasser og aktivitet ved å invitere barnehagene inn på sykehjemmet.

Det var i 2012 at Bergen kommune først søkte etter tomt for et 90 sengs sykehjem. Valget falt på tomten på Råstølen. Siden tomten opprinnelig var regulert for skoleformål, har det vært forsinkelser i byggeprosessen . En ny reguleringsplan måtte utarbeides, parallelt med at en ny skolebruksplan åpnet for å flytte en volleyballhall som var tiltenkt på tomten.

Reguleringsprosessen ga rom for en bedre utforming av sykehjemmet enn først planlagt, og dermed kunne byggeprosessen settes i gang i 2017.

Det gjøres oppmerksom på at kommunaldirektør ved Byrådsleders avdeling Robert Rastad signerte avtalen. Byrådene Rebekka Ljosland og Dag Inge Ulstein har vært erklært inhabile i konkurransen som følge av sine respektive ansettelsesforhold ved Haraldsplass.

Tekst: Hanne Farestvedt (Bergen kommune)