Om oss

Haraldsplass samtalesenter har et tverrfaglig team bestående av dedikerte og dyktige fagfolk med lang erfaring fra samtale. De ansatte er utdannet og har erfaring som teolog, familieterapeut og psykiatrisk sykepleier. Det er også psykolog tilknyttet senteret.

Daglig leder Rollaug Beate Haugland Waaler og samtalepartner Øystein Rønhovde foran inngangen til Haraldsplass Samtalesenter.

Fagfolk 
Haraldsplass Samtalesenter har et tverrfaglig team som består av dyktige og dedikerte fagfolk med lang samtaleerfaring. I staben er både teolog, familieterapeut og spesialsykepleier. Senteret har også tett samarbeid med psykolog.

Medvandrere med taushetsplikt
Målet til medarbeiderne ved senteret er å lytte til hva den enkelte sliter med og gi hjelp til mestring og utvikling. Samtalepartnere ser på seg selv om medvandrere. De har taushetsplikt og alle som kommer til Samtalesenteret møtes med åpenhet og respekt.

Ingen venteliste
Haraldplass Samtalesenter har ingen venteliste og man kan bestille time på senteret i det man har behov for hjelp.

Når livet ikke kan gås alene
Haraldsplass Samtalesenter er en plass for mennesker som på en eller annen måte opplever større utfordringer i livet enn det de ønsker å håndtere alene. Det er fokus på samtale, enten individsamtaler, parsamtaler eller samtale i grupper. Ut fra en kristen verdiforankring bidrar Samtalesenteret med hjelp og lystenning.

Kunnskapsformidling
Samtalesentret arrangerer kurs for bedrifter, organisasjoner og kirkesamfunn. Sjelesorgkurs arrangeres hver vår og høst på Søsterhjemmet på Haraldsplass.
Haraldsplass Samtalesenter er et ressurssenter i Bergensregionen, men har også oppdrag over hele landet.

Senteret ble etablert i 1998 og er en del av Haraldsplass Diakonale Stiftelse.