Skip to main content
Category

Aktuelt

Rekreasjonsopphold

By Aktuelt

Haraldsplass Samtalesenter inviterer deg til rekreasjonsopphold i tiden 2. til 5. mai 2022.

Dette er et tilbud for deg som har behov for å:

  • Trekke deg tilbake noen dager
  • Ta en pust i bakken
  • Få rom til å arbeide med ting i livet som er krevende

Om opplegget

Vi ønsker å skape en god ramme for å ivareta seg selv gjennom hvile, god mat, samtale, undervisning, tur og annet program. Den enkelte står selv fritt til å velge hva en er med på og hvor mye en vil involvere seg i fellesskapet. Det er tilbud om tre samtaler i løpet av oppholdet. Dersom en kommer som par, får paret tilbud om fire par- eller enkeltsamtaler som en kan fordele slik en selv ønsker.

Om stedet

Søsterhjemmet ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse vil være samlingsstedet for mye av det som skjer. Overnatting er på Regines Gjestehus som ligger like ved. Det er gode turmuligheter i området og en kan nytte seg av tilbud i Bergen sentrum som er 4 kilometer fra Haraldsplass.

Praktisk info

Påmelding skjer på mail rowa@hk.haraldsplass.no eller pr telefon 977 54 591

Pris for oppholdet, inkludert helpensjon og overnatting er 5500,- (9000,- for par) når en betaler privat. Får en dekket uken av arbeidsgiver, er prisen 7000,- per person.

For spørsmål ta kontakt med

Leidulf Øy: 48991909 / leoy@hk.haraldsplass.no

Rollaug Waaler: 97754591 / rowa@hk.haraldsplass.no

 

FOTO: Unsplash

Haraldsplass Samtalesenter inviterer til rekreasjonsopphold!

By Aktuelt

I tiden 1. til 5.november ønsker Haraldsplass Samtalesenter deg velkommen til et rekreasjonsopphold med temaet «Å finne hvile midt i hverdagens krav».

Alle trenger vi å stoppe opp innimellom, ta en pust i bakken og samle tankene.

Ved Haraldsplass Samtalesenter ønsker vi å skape en god ramme for å ivareta hele mennesket gjennom hvile, god mat, samtale, undervisning, tur og annet program. Den enkelte står selv fritt til å velge hva en er med på og hvor mye en vil involvere seg i fellesskapet. Det er tilbud om tre samtaler i løpet av oppholdet. Dersom en kommer som par, får paret tilbud om fire par- eller enkeltsamtaler som en kan fordele slik en selv ønsker.

Om stedet

Søsterhjemmet ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse vil være samlingsstedet for mye av det som skjer. Overnatting er på Regines Gjestehus som ligger like ved. Det er gode turmuligheter i området og en kan nytte seg av tilbud i Bergen sentrum som er 4 kilometer fra Haraldsplass.

Praktisk info

Påmelding skjer på mail rowa@hk.haraldsplass.no eller pr telefon 977 54 591

Pris for oppholdet, inkludert helpensjon og overnatting er 5500,- (9000,- for par) når en betaler privat. Får en dekket uken av arbeidsgiver, er prisen 7000,- per person.

For spørsmål ta kontakt med

Leidulf Øy: 48991909 / leoy@hk.haraldsplass.no

Rollaug Waaler: 97754591 / rowa@hk.haraldsplass.no

PROGRAM (det kan blir mindre endringer)

Mandag

Kl. 12.00-15.00           Innkvartering

Kl. 15.30                      Velkomst og informasjon

Kl. 16.00                     Middag

Kl. 18.00                     Kaffe / te

Kl. 19.30                     Temasamling: «Å være der du er»

  • med musikalsk innslag

Kl. 21.15                     Kveldsbønn

Kl. 21.30                     Kveldsmat

Tirsdag – Onsdag – Torsdag

Kl. 08.00                   Tidebønn i kapellet

Kl. 08.15-09.15         Frokost

Kl. 9.30-10.15           Samtaletid

Kl. 10.30-11.15          Samtaletid

Kl. 11.30                     Tidebønn i kapellet

Kl. 12.00                     Lunsj

Kl. 12.45.-13.45         Temaserie:     «Egen ivaretaking og grensesetting – et gudgitt forvalteransvar».

Kl. 14.00-16.00         Mulighet for tur

Kl. 16.00                     Middag

Kl. 18.30                     Kaffe/te og hjemmebakst

Kl. 19.30                     Kveldssamling

med kulturelle / musikalske innslag

Kl. 21.00                    Tidebønn

Kl. 21.15                     Kveldsmat

Fredag

Kl. 08.00                    Tidebønn i kapellet

Kl. 08.15-9.15            Frokost

Kl. 10.00-10.30         Avsluttende temasamling:

«Hvilen underveis»

Avreise/utsjekk – mulighet for å kjøpe lunsj i kantinen.

Undervisere temaserie:

  • Unndis Bergås – Psykolog
  • Øystein Rønhovde – Teolog og samtalepartner

Innledende og avsluttende temasamling er ved:

  • Leidulf Øy – Prest og samtalepartner

Samtaletilbudet er med erfarne samtalepartnere knyttet til Haraldsplass Samtalesenter på Haraldsplass Helsecampus.

 

FOTO: Unsplash