Skip to main content

Rekreasjonsopphold

4. april 2022

Haraldsplass Samtalesenter inviterer deg til rekreasjonsopphold i tiden 2. til 5. mai 2022.

Dette er et tilbud for deg som har behov for å:

  • Trekke deg tilbake noen dager
  • Ta en pust i bakken
  • Få rom til å arbeide med ting i livet som er krevende

Om opplegget

Vi ønsker å skape en god ramme for å ivareta seg selv gjennom hvile, god mat, samtale, undervisning, tur og annet program. Den enkelte står selv fritt til å velge hva en er med på og hvor mye en vil involvere seg i fellesskapet. Det er tilbud om tre samtaler i løpet av oppholdet. Dersom en kommer som par, får paret tilbud om fire par- eller enkeltsamtaler som en kan fordele slik en selv ønsker.

Om stedet

Søsterhjemmet ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse vil være samlingsstedet for mye av det som skjer. Overnatting er på Regines Gjestehus som ligger like ved. Det er gode turmuligheter i området og en kan nytte seg av tilbud i Bergen sentrum som er 4 kilometer fra Haraldsplass.

Praktisk info

Påmelding skjer på mail rowa@hk.haraldsplass.no eller pr telefon 977 54 591

Pris for oppholdet, inkludert helpensjon og overnatting er 5500,- (9000,- for par) når en betaler privat. Får en dekket uken av arbeidsgiver, er prisen 7000,- per person.

For spørsmål ta kontakt med

Leidulf Øy: 48991909 / leoy@hk.haraldsplass.no

Rollaug Waaler: 97754591 / rowa@hk.haraldsplass.no

 

FOTO: Unsplash