Skip to main content

Samtale og sjelesorg

Samtalepartnerne ved senteret har lang erfaring i å møte mennesker i ulike livssituasjoner.

Her kan du snakke om alt

Noen deler ting de har holdt på hele livet, sier Inger Elisabeth Anderson Salvesen. Hun er en av våre samtalepartnere. Trenger du noen å snakke med? http://www.haraldsplass.org/samtalesenterVi har kort ventetid. For mer informasjon eller timebestilling, ring 55 97 96 16 eller skriv til post@hk.haraldsplass.no

Posted by Haraldsplass Samtalesenter on Tuesday, January 9, 2018

I videoen ser vi samtalepartner Inger Elisabeth Andersson Salvesen og Øystein Rønhovde.

Noen å snakke med
Haraldsplass Samtalesenter er åpent for alle som har bruk for noen å snakke med. Både enkeltpersoner og par oppsøker senteret. De sliter ofte med relasjoner, livskriser, angst, depresjon eller andre problemer i mild eller moderat alvorlighetsgrad.

Ulike tema
De ansatte ved samtalesenteret har god kompetanse til å ta den åndelige og eksistensielle dimensjonen med i samtalen, om det er ønskelig. Samtalenes innhold varierer, men både forhold til Gud, deg selv og dine medmennesker kan være tema. Haraldsplass Samtalesenter er et sted hvor en kan få lettet byrdene, få hjelp til bearbeiding og til å gå videre i livet.

Omsorg – ikke terapi
Sjelesorgsamtaler er ikke behandling eller terapi, men omsorg gjennom samtale. De ansatte arbeider ikke ut fra et behandlingsprogram eller terapeutisk modell, men hjelper gjennom å lytte og stille spørsmål. For å oppsøke Haraldsplass Samtalesenter trengs ingen henvisning, og det føres ikke journal. Våre ansatte Øystein Rønhovde, Inger Elisabeth Andersson Salvesen og Hildegunn Hove gjennomfører alle samtaler. De bidrar til å bearbeide vonde livserfaringer, håndtere problemer av ulikt slag, fremme gode relasjoner i samliv, arbeidssted og familie, samt fornye og styrke troslivet.

For alle
Haraldsplass Samtalesenter tar i mot alle, uansett tro, livssyn eller alder. Samtalesenteret bygger på den kristne tro og et kristent menneskesyn og virkelighetsbilde. Det betyr at vi ser på alle mennesker som ukrenkelige, skapt av Gud. Om det er ønskelig tilbyr Samtalesenteret bønn og skriftemål.