Skip to main content

Veiledning

Med veiledning hjelper samtalepartneren å finne veien videre. 

Øystein Rønhovde og de andre samtalepartnerne møter enkeltpersoner og par til samtale og veiledning.

Finn løsninger
Samtalesenteret tilbyr veiledning for enkeltpersoner, par og grupper. I motsetning til samtale bidrar veileder til å finne løsning.

Muligheten til å sette ord på viktige forhold i livet sammen med en kompetent samtalepartner, er et verktøy for selvstøtte. Haraldsplass Samtalesenter er verdiorientert og har en bred kompetanse og lang erfaring i prosessorientert bearbeidelse og dialog. Haraldsplass Samtalesenter tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde og at alle er like verdifulle.