Skip to main content

Samtale

På Haraldsplass Samtalesenter møter man gode samtalepartene med variert og solid yrkesbakgrunn. På samtalesenteret tilbys det samtale, sjelesorg og veiledning.

Samtale og sjelesorg

Samtalepartnerne ved senteret har lang erfaring fra å møte mennesker i ulike livssituasjoner.

Veiledning

Individualveiledning er til hjelp når man skal avklare forhold i livet som er tyngende eller som er utfordrende.