Skip to main content
[vc_column_tex

[/vc_column_text]

Domkirkehjemmet i Bergen er et stort sykehjem, med 93 beboere, og et aktivitetssenter med 22 plasser. Domkirkehjemmet ligger sentralt til i byen med god kommunikasjonsmulighet med buss, bybane og tog.

**  32,86 fast stilling, kveld som postkjøkkenassistent                2 vakter i uken, arbeidstid fra kl. 16.00 til kl. 21.00,              med arbeid hver 3. helg. Noe stell i tillegg til                            kjøkkenansvar.

**  3. hver helg stilling som pleiemedhjelper på kjøkken            Dagvakter, fortrinnsvis på kjøkken, men må påregne          noe stell og pleie.

**  3. og 4. hver helg stillinger

For alle stillingene:                                                                            Ønskelig at søker har helsebakgrunn eller studerer innen helsefag. Søkere med medisinkompetanse er ønskelig. Stilligene passer godt til studenter.

Kvalifikasjoner:

  • Gyldig politiattest
  • Meget gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
  • Lojalitet mot Domkirkehjemmets diakonale verdier
  • Egnethet vil bli vurdert
  • Erfaring og interesse for å jobbe med eldre

Vi tilbyr:

  • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
  • Pensjonsordning gjennom KLP
  • Trivelig arbeidsmiljø

Du er velkommen til å kontakte avd.spl. Nina Irene Ytrenes, 55 30 16 42 for nærmere informasjon.

Søknad sendes til:
Stiftelsen Domkirkehjemmet                                                                                            v/Personalkonsulent Turid Drange
Kong Oscarsgt. 86
5018 Bergen

eller på mail til: turid.drange@domkirkehjemmet.no

innen 16.09.2021.