Skip to main content

Fra dobbeltrom til enkeltrom med bad

Nå i 2019 står vi foran en ny ombygging som følge av avvikling av to-sengsrommene. Disse skal omgjøres til enerom, med bad. Etter denne ombyggingen vil vi ha 93 beboere, mot 96 i dag. Vi forventer å stå ferdig ombygget i slutten av 2019.

Planleggingen av ombyggingen på Domkirkehjemmet har pågått en stund, og ombyggingen ble godjent i 2018. Rehabiliteringen er i samarbeid med Bergen kommune og Husbanken.

Tre av rommene har en slik størrelse at vi vil kunne tilby ektepar, søsken m fl. å bo sammen om ønskelig. Dette er i trå med dagens politikk – som sier at de som ønsker å bo sammen skal få mulighet til det.
Vi må forvente at også i fremtiden vil dette være et ønske, selv etter at sykehjemmet er blitt deres hjem.

Vi vil i forbindelse med ombyggingen også legge noen av de små stuene nærmere vaktrommet og fornye inngangspartiet og resepsjonen.