Skip to main content
 

Stiftelsen Domkirkehjemmet er en diakonal institusjon som har til formål å arbeide til beste for eldre, omsorgstrengende i Bergen. Vår visjon er eldreomsorg i sentrum, med verdier som omsorg, verdighet og livskvalitet.

«Vi gir omsorg med verdighet for å skape best mulig livskvalitet for den enkelte»

Aktuelt

Aktivitetsplan uke 24. 2024

Aktuelt

aktivitetsplan uke 23, 2024

Aktuelt
aktivitetsplan uke 22. 2024
Aktuelt
Aktivitetsplan uke 21, 2024

Kommende aktiviteter: