Skip to main content

Stiftelsen Domkirkehjemmet er en diakonal institusjon som har til formål å arbeide til beste for eldre, omsorgstrengende i Bergen. Vår visjon er eldreomsorg i sentrum, med verdier som omsorg, verdighet og livskvalitet.

«Vi gir omsorg med verdighet for å skape best mulig livskvalitet for den enkelte»

 
Aktuelt

aktivitetsplan uke 48, 2023

Aktuelt

aktivitetsplan uke 47, 2023

Aktuelt
Julemarked på Domkirkehjemmet!
Aktuelt
Aktivitetsplan uke 46, 2023

Kommende aktiviteter: