Hjertelig velkommen til Domkirkehjemmet!

Vi har besøkstider fra 10.00-18.00, det er igjen innført påbud om munnbind, om ikke annet er avtalt med avdelingen.

Viser til informasjonsbrev for ytterligere informasjon.

Stiftelsen Domkirkehjemmet er en diakonal institusjon som har til formål å arbeide til beste for eldre, omsorgstrengende i Bergen. Vår visjon er eldreomsorg i sentrum, med verdier som omsorg, verdighet og livskvalitet.

«Vi gir omsorg med verdighet for å skape best mulig livskvalitet for den enkelte»


 

Kulturlivet flytter inn!

Kulturlivet flytter inn på Domkirkehjemmet! Vi byr på sang, musikk, keramikkversted og matkultur fra 19.…

Sykehjemsprest

Hils på Leif! Leif Oma er vår egen sykehjemsprest og er ansatt i Haraldsplass Diakonale…
Frivillighetskoordinator
Vår og påske

Kommende aktiviteter:

Det er ingen kommende events for øyeblikket.