Skip to main content

Stiftelsen Domkirkehjemmet er et diakonalt og godt etablert sykehjem i sentrum av Bergen. Les mer om oss.

Ferieperioden er f.o.m. 1. juli 2019 – t.o.m. 2. august 2019

Arbeidsoppgaver:

* Sentralbord, resepsjonsoppgaver, daglige rutiner og tilhørende oppgaver, arbeidstid: mandag – fredag, kl. 08.00 – kl.15.00

Kvalifikasjoner:

Serviceinnstilt, pliktoppfyllende og pålitelig, må beherske norsk skriftlig og muntlig, det er krav om politiattest før ansettelse, søker må være fylt 18 år, muligheter for ekstravakter utover ferievikar perioden

Vi tilbyr:

Nødvendig opplæring, lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende regelverk

Stillingen passer for deg som studerer og ønsker en jobb ved siden av studiene.

Kontaktpersoner for stillingen er:                                                                                    Tore Harnes, 55 30 16 06 / Inger Mikkelsen, 55 30 16 14

Søknadsfrist: 3. juni 2019

Søknad sendes til:

Stiftelsen Domkirkehjemmet
v/Turid Drange
Kong Oscarsgt. 86
5018 Bergen
eller på mail til til: turid.drange@domkirkehjemmet.no