Diakonifellesskapet

Diakonifellesskapet er åpent for mennesker med ulikt diakonalt engasjement. Det skal være en møteplass og et inspirasjonssenter der vi får faglig, kulturell og åndelig påfyll. Gjennom ulike tilbud skaper vi en arena for medlemmene der det er viktigere og tilhøre dette fellesskapet. I 2015 er det ca. 235 medlemmer.

Kalendere

PROGRAM DF HØST 2017 (2) (pdf)

Et kristent fellesskap

Diakonifellesskapet er et kristent faglig og kulturelt fellesskap der medlemmene gjennom nådemidler og sjelesorg, undervisning og veiledning får kraft og inspirasjon til tro og tjeneste. Medlemmene var i utgangspunktet sykepleiere utdannet ved Haraldsplass Diakonale Høgskole og tilhørte Den norske kirke. Dette er endret, og i dag er det blant medlemmene et stort mangfold av yrkesgrupper og kristne kirkesamfunn. Diakonifellesskapet har egne vedtekter og et styre med leder og nestleder. Forstanderinnen er sekretær for styret og daglig leder av Diakonifellesskapet. Fellesskapet er tilknyttet Diakonia, en verdensomspennende diakonal sammenslutning som blant annet arrangerer verdenskonferanser hvert fjerde år. Det arrangeres også regionale diakonale konferanser og sommeren 2015 skal vi arrangere en slik regional konferanse her i Bergen.

Tilbud til medlemmene

Diakonifellesskapet har ulike tilbud til medlemmene:

 • Temasamlinger
 • Årsmøte og medlemshelg
 • Adventsamlinger
 • Gudstjenester
 • Retreat
 • Bønnesamvær
 • Besøkstjeneste til medlemmer
 • Stipendmidler som deles ut to ganger i året.
 • Medlemmene har muligheter for fem gratis samtaler på Haraldsplass Samtalesenter.

Søsterhjemmet

Søsterhjemmet med kapell var diakonissenes hjem gjennom mange år. I dag benytter Diakonifellesskapet disse lokalene til sine samlinger. 

 • Juster sidens tekststørrelse:
 • A
 • +