Skip to main content

Første barnevernsinstitusjon på Askøy

28. august 2019

«Vi er svært glade for at vi nå kan tilby dette tiltaket til ungdom som trenger trygg og stabil hverdag, god oppfølging,» sier avdelingsleder Annette Falch-Kjerstad ved Haraldsplass Barnevern.

Huset på Askøy ble kjøpt da det var behov for omsorg for enslige mindreårige flyktninger. Alt var klart, men så stoppet flyktningestrømmen og huset ble brukt til andre formål. Nå er imidlertid i full bruk til det formål det ble kjøpt for og det gleder Annette Falch Kjerstad.

«Vi har en godkjenning for inntil fire ungdommer i alderen 13 til 18 år i huset. Huset er bygget med egen leilighet i underetasjen hvor det er plass for en egen boenhet. Tiltaket er tilpasset «medleverturnus» som betyr at to voksne bor med ungdommen i tre eller fire dager før de får fri en uke. Dermed er det seks miljøterapeuter som er engasjert her,» forklarer Falch Kjerstad. Hun er avdelingsleder og har også ansvar for en boenhet i Arna. Hun er utdannet barnevernspedagog og har snart tolv år bak seg ved Haraldsplass Barnevern.

Trygge voksne

«Vi åpnet i slutten av januar, så for oss som arbeider her, er det ganske nytt. Noe av det viktigste vi kan tilføre ungdommen som bor her, er god omsorg, trygghet og tydelige voksne. Vi bruker mye tid på å bli godt kjent med hverandre. Ungdommen skal oppleve oss som voksne som kan gi trygghet i tilværelsen. I tillegg bruker vi mye tid på å samordne og samarbeide med de mange ulike offentlige instanser som er til stede i ungdommens liv og som er tilknyttet tiltaket om å gi denne type tilbud.»

Mange behov – mange tilbud

Haraldsplass Barnevern har en rekke ulike tilbud tilpasset behovet den enkelte ungdom har. Det er enetiltak, mindre institusjonsavdelinger, ettervern, familiehjem, besøkshjem og hjelpetiltak hvor miljøterapeuter som tilbyr hjelp og støtte til ungdom som bor hjemme. I alt teller Haraldsplass Barnevern ca 50 medarbeidere.

«Erfaringen viser at når behovet for døgntiltak er til stede, er det ordning med medleverturnus som gir de beste resultatene. Vår erfaring er at når de unge blir fulgt tett opp av de samme voksne over flere døgn, blir ungdommen fortere trygg og faller lettere til ro. Dette gir en god ramme for å gå i en positiv retning sammen med ungdommen i dens liv.»

«Som avdelingsleder for enheter i Arna og på Askøy, blir det en del kjøring. Men nå er jeg vant til det og jeg liker godt å kjøre bil. Og så bor jeg på Askøy selv, så dermed har jeg kort avstand til det ene tiltaket. Og jeg kjører stort sett utenom rushtid, så da går det unna. Jeg trives godt i denne meningsfulle jobben» slår Annette Falch-Kjerstad fast.

Klikk her for å lese hele Magasinet Haraldsplass

Institusjonsplass

  • I hver boenhet er det plass til 3-5 ungdommer. Personalet går i en medleverturnus, som betyr at de bor på avdelingen i 3-4 døgn og har fri en uke. Dette skaper mest mulig stabilitet og forutsigbarhet i de unges hverdag.
  • På våre institusjonsavdelinger tar vi i mot ungdom som skal ha et tilbud i henhold til hjelpevedtak, omsorgsvedtak eller vedtak om tvagnsplassering.
  • I samarbeid med fagteam og barnevernstjenesten i ungdommens hjemkommune, tilrettelegger vi et tilbud som passer den enkelte.
  • Vanligvis bor ungdommen mellom 6 måneder til 1 år på institusjonen. Noen ganger er de der lenger, avhengig av vedtaket for den enkelte ungdommen.
  • Vi ønsker å gi ungdommen best mulig verktøy for å klare seg videre i livet. Vi jobber derfor med gode overgangsordninger i samarbeid med barneverntjenesten og tilretteleggelse ved hjemflytting eller flytting i egen bolig.

FOTO/VIDEO: Torbjørn Wilhelmsen, wikos.no