Skip to main content

Haraldsplass Serio Ung er ny virksomhet fra 1.januar 2023

29. desember 2022

Det har gjennom høsten 2022 arbeidet med en virksomhetsoverdragelse fra 1.1.23 av Haraldsplass Barnevern til Haraldsplass Serio Ung. Arbeidet med virksomhetsoverdragelsen er ivaretatt av en egen prosjektgruppe med representanter fra arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonen samt verneombud.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse kjøpte våren 2022 selskapet Serio Ungdomssenter AS i Agder. Selskapet ble deretter registrert og godkjent som ideelt AS med egne vedtekter i tråd med Stiftelsens verdigrunnlag og formål. Selskapet ble registrert som Haraldsplass Serio AS. Gjennom virksomhetsoverdragelsen har selskapet fått navnet Haraldsplass Serio Ung AS.

Med nytt selskap og ny organisering av virksomheten er Haraldsplass Serio Ung klar til arbeide for barns beste i en viktig tjeneste på samfunnets vegne.

Haraldsplass Serio Ung er godkjent som ideelt AS både juridisk ift nødvendige registre, og faktisk ift til tjenestene som gis på vegne av det offentlige.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse eier 100% av aksjene.

Haraldsplass Serio Ung har avtaler med ulike kommuner, Bufdir og Bufetat.

Alle avtaler og betingelser for ansatte i Haraldsplass Barnevern og Haraldsplass Serio er de samme, tariffavtaler etc.  overføres til Haraldsplass Serio Ung AS.

Haraldsplass Serio Ung har for tiden barnevernsinstitusjoner i Vestland og Agder. I løpet av vår 2023 har vi som ambisjoner å starte opp med en barnevernsinstitusjon med to avdelinger i Rogaland.

Virksomhetens hovedkontor er på Haraldsplass, Ulriksdal 6. Haraldsplass Serio Ung har også avdelingskontor i Agder.

Idar Krumsvik er ny direktør for Haraldsplass Serio Ung.

Nettsiden vil fortløpende bli oppdatert.

FOTO: illustrasjonsfoto