Skip to main content

Spennende og utviklende lederstilling ved Haraldsplass Serio Ung

28. mars 2023

Stillingen som enhetsleder i Haraldsplass Serio Ung, Rogaland, er nyopprettet da vi nå er under etablering i Rogaland, nærmere bestemt på Jæren. Det er i første omgang planlagt oppstart av to institusjonsavdelinger i dette området. Ledergruppen i Rogaland vil bestå av enhetsleder og avdelingsledere. Enhetsleder rapporterer til regionleder.

Haraldsplass Serio Ung er en ideell aktør innen barnevern i Agder og Vestland. Tiltakene våre tilbyr tjenester innen hjemmebaserte oppfølgingstjenester, institusjonsplasser, avlastning og ettervern.

Stillingen som enhetsleder i Haraldsplass Serio Ung, Rogaland, er nyopprettet da vi nå er under etablering i Rogaland, nærmere bestemt på Jæren. Det er i første omgang planlagt oppstart av to institusjonsavdelinger i dette området. Ledergruppen i Rogaland vil bestå av enhetsleder og avdelingsledere. Enhetsleder rapporterer til regionleder.

Som enhetsleder vil du bidra med å etablere institusjons avdelinger for ungdom i alderen 13 – 19 år, sikre god kvalitet og medvirkning, samt videreutvikle med tilbud innen oppfølging, avlastning og ettervern. Dette vil du gjøre i tett samarbeid med avdelingsledere, øvrige ledere, fagstab og støttefunksjoner innenfor områdene økonomi, HR, IT og innkjøp.

Du vil ha budsjett-, resultat- og personalansvar for enheten. Enhetsleder har også administrative oppgaver knyttet til personal, rapportering, internkontroll, samt budsjett- og økonomistyring.

Som leder i Haraldsplass Serio Ung vil du ha lederansvar utover normal arbeidstid og vil være en del av enhetens bakvaktsordning.

Les mer om stillingen

FOTO: ill.foto