Skip to main content

100 år med omsorg for andre

8. mai 2018

Haraldsplass Diakonale Stiftelse i Bergen feirer 100-årsjubileum i 2018.

– I takknemlighet over at vi kan få lov til å stå i dette viktige diakonale arbeidet, vil vi gjerne løfte frem jubileet. Vi håper det kan inspirere både oss selv og andre til videre arbeid for vår neste, sier forstanderinne Rollaug Waaler.

Det vil i løpet av året være en rekke arrangementer i forbindelse med jubileet.

Gudstjeneste
Stiftelsen inviterte til jubileumsgudstjeneste i Bergen Domkirke 1. mai som samlet rundt 400 personer. Biskop Halvor Nordhaug talte, Vidar Eldholm var musikalsk kapellmester og Marianne Juvik Sæbø sang.  Etter gudstjenesten var det stor kirkekaffe. Om ettermiddagen var 190 inviterte gjester samlet til fest på Søsterhjemmet på Haraldsplass.

Fagseminar
3. mai arrangerte VID vitenskapelige høgskole fagseminar. Temaet var utdanning før og nå. Her ble også en ny film med intervju av eldre diakonisser,  aktive sykepleiere og en nåværende student. I tillegg til foredrag, panelsamtaler og utnevnelse av æresdoktor.

Tilbakeblikk
Ser vi tilbake i historien, var det 1. mai 1918 Haraldsplass Diakonale Stiftelse tok i mot sin første elev, Anna Bysheim. Før den tid hadde diakonisser utdannet i Oslo drevet privat sykepleie i byen i nesten 40 år. Da Haraldsplass åpnet sin egen utdanning, ble virksomheten i Bergen mer selvstendig.

Regine Waage, som var første forstanderinne fra 1920 til 1931 var en drivkraft for utviklingen. I 1940 sto sykehuset ferdig med eget søsterhjem på tomten til Mohns gård Haraldsplass. I 1970 ble skolen fristilt fra sykehuset med egen rektor. Fylkeskommunen overtok ansvaret for finansieringen av sykehuset. Fra 2002 ble dette videreført av staten gjennom HF Helse Vest. Haraldsplass Diakonale Stiftelse er i dag blitt et moderne, verdiforankret konsern.

HISTORIEN OM HARALDSPLASS DEL 1HISTORIEN OM HARALDSPLASS DEL 2

FOTO/VIDEO: navn/kilde