Skip to main content

Besøk av Danielsen VGS – Livsglede for Eldre

23. april 2019

Livsglede for Eldre er en folkehelseorganisasjon som er religiøst og politisk uavhengig. De arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag, og gjennom gode opplevelser skal man stimulere de sosiale, åndelige og kulturelle behovene til den enkelte. Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som skal utløse frivillighet og engasjement.

Før påsken fikk beboerne på Domkirkehjemmet besøk av elever ved Danielsen VGS. Danielsen VGS samarbeider med Livsglede for eldre, og bruker livsgledepedagogikk i læreplanen.

Å lære gjennom livsgledepraktiske oppgaver stimulerer kreativiteten, og gir elevene følelsen av å gjøre noe meningsfullt.

Livsgledepedagogikk kan forklares som praksisnær opplæring i direkte møte med eldre gjennom trivselsskapende aktiviteter. Det bygger på læreplanens mål, både i programfag og yrkesfaglig fordyping. Man ser effekter som forsterket læring av teoriundervisning, større tverrfaglig forståelse av yrkesfag og økt yrkesfaglig kompetanse (kunnskaper, ferdigheter og holdninger).
Den største vinningen er allikevel den opplevde livsgleden for både unge og eldre.

Kilde: livsgledeforeldre.no

På Domkirkehjemmet ble det sang, gode samtaler, bingo, quiz for å nevne noe. Beboerne på hjemmet satte stor pris på besøket fra elevene på Danielsen.

Les mer om Livsglede for eldre her