Skip to main content
Monthly Archives

april 2019

Påskekonsert for eldre

By Aktuelt

Rullatorer på rekke og rad, 200 påskeboller, allsang og arier. Det var fin stemning i Bergen domkirke da diakoniutvalget arrangerte påskekonsert for eldre.

Påskekonserten ble satt i gang for å gi de eldre muligheten til å komme til kirken i høytiden. Besøkende fra Domkirkehjemmet, Enkers Aldershjem, St. Johannes-hjemmet og Domkirkeboligene samlet seg for å bli med på en litt annerledes dag i Domkirken.
Som varmt hvetebrød
Under påskekonserten underholdt domkantor Sigurd Melvær Øgaard, sammen med Veslemøy Fluge Berg og Robert Juvik som er «venner av huset». De ledet allsang med påskesalmer, sang nydelige arier og en operettemedley. Leif Tore Michelsen holdt en påskeandakt og lyste velsignelse. Deretter var det kaffe og påskeboller til alle sammen. Diakonimedarbeider Camilla Grimsby hadde for anledningen bakt 100 påskeboller, som ble delt i to for å rekke til alle, og bollene gikk unna som varmt hvetebrød.

Les hele artikkelen her
Kilde tekst: Tekst er hentet fra -kirken.no/nb-NO/fellesrad/Bergen/menigheter/bergen-domkirke-menighet/
Kilde Bilder: Kirken.no
Kilde Bilder: Åse K. Røen

Besøk av Danielsen VGS – Livsglede for Eldre

By Aktuelt

Livsglede for Eldre er en folkehelseorganisasjon som er religiøst og politisk uavhengig. De arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag, og gjennom gode opplevelser skal man stimulere de sosiale, åndelige og kulturelle behovene til den enkelte. Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som skal utløse frivillighet og engasjement.

Før påsken fikk beboerne på Domkirkehjemmet besøk av elever ved Danielsen VGS. Danielsen VGS samarbeider med Livsglede for eldre, og bruker livsgledepedagogikk i læreplanen.

Å lære gjennom livsgledepraktiske oppgaver stimulerer kreativiteten, og gir elevene følelsen av å gjøre noe meningsfullt.

Livsgledepedagogikk kan forklares som praksisnær opplæring i direkte møte med eldre gjennom trivselsskapende aktiviteter. Det bygger på læreplanens mål, både i programfag og yrkesfaglig fordyping. Man ser effekter som forsterket læring av teoriundervisning, større tverrfaglig forståelse av yrkesfag og økt yrkesfaglig kompetanse (kunnskaper, ferdigheter og holdninger).
Den største vinningen er allikevel den opplevde livsgleden for både unge og eldre.

Kilde: livsgledeforeldre.no

På Domkirkehjemmet ble det sang, gode samtaler, bingo, quiz for å nevne noe. Beboerne på hjemmet satte stor pris på besøket fra elevene på Danielsen.

Les mer om Livsglede for eldre her

Påske på Domkirkehjemmet

By Aktuelt

Påsken nærmer seg, og med det følger mange fine påsketradisjoner her på hjemmet.

Nå er huset pyntet til påske. Vi er stolte av å ha en så flink husøkonom-avdeling, som gjør det fint for både ansatte og beboere på hjemmet.

I uken før påske er det tradisjon for at vi har påskefrokost, våre flinke aktivitører dekker flotte «påske-frokost» bord i Kong Oscar stuen og det blir servert god mat til våre beboere. Det synges sanger og føres gode samtaler rundt bordet.

Det er også påskeandakt som beboerne og brukerne på dagsenteret kan delta på om de ønsker det.

Vi her på Domkirkehjemmet ønsker alle pårørende og beboere en riktig så fin påske!

Det pyntes til påske

Påskefrokost

Påskeandakt